Privacybeleid

Packlink Shipping, S.L. respecteert uw privacy en is vastbesloten om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Dit privacybeleid informeert u over hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen als u onze website bezoekt (vanuit elke plek), over privacyrechten en over hoe deze wettelijk zijn beschermd. In dit privacybeleid leggen we uit hoe uw persoonlijke informatie wordt verkregen en gebruikt. Bij PACKLINK SHIPPING, S.L. gebruiken we de juiste informatie voor besturingsmechanismen, overeenkomstig met de bepalingen van de EU-richtlijnen van Gegevensbescherming (EU 95/46/EC) en de geïmplementeerde regelgevingen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG- EU).

In de tekst vindt u informatie over hoe contact met ons op te nemen als u vragen heeft over privacy en gegevensbescherming. We moeten een wettelijke rechtvaardiging hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken. In dit beleid wordt uitgelegd hoe we volgens de wet handelen met betrekking tot elk van de doelstellingen waarvoor uw informatie wordt bewaard en gebruikt. In veel gevallen zijn we bevoegd om uw persoonlijke informatie te verwerken wanneer dat nodig is met betrekking tot een contract tussen ons (zoals een overeenkomst om onze producten of diensten te verlenen), om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of als we een wettelijke reden hebben om dit te doen, met de belangen van de klant vooropgesteld.

Houd er alstublieft rekening mee dat links op onze website u doorsturen naar externe websites waarbij dit beleid niet van toepassing is. We adviseren u het privacybeleid van deze derde partijen te lezen voordat u persoonlijke informatie verschaft. PACKLINK SHIPPING, S.L. is niet verantwoordelijk voor de inhoud, functionaliteit of het verzamelen van informatie door externe websites.

Welke informatie verzamelen we en hoe doen we dit?

U bent niet verplicht om ons persoonlijke informatie via de website te verschaffen, niet conform de wet of middels een contract met ons. Dit wordt alleen gevraagd als het noodzakelijk is om een dienst te verlenen waarom u heeft gevraagd.

WELKE INFORMATIE VERSCHAFT U AAN ONS?

Informatie kan worden opgevraagd als er sprake is van de volgende omstandigheden: • Als iemand vraagt om onze producten of diensten. • Bij het gebruiken van en zoeken op onze website. • Bij telefoongesprekken, e-mailcommunicatie of publicaties. • Bij het solliciteren op of aandragen van kandidaten voor vacatures.

Bij deze verzoeken wordt de volgende informatie gevraagd: • Identificatie, zoals uw volledige naam en functie. • Postadres, e-mailadres en telefoonnummer. • Andersoortige informatie die nodig is om onze website en diensten te gebruiken, zoals voorkeursinstellingen, onderzoeken, antwoorden en meningen voor marketingdoeleinden. • Informatie over verzending, inclusief de ontvanger. • Belastinginformatie (voor internationale verzendingen). • Betaalinformatie (deze informatie wordt beschermd en verwerkt door onze betalingsprovider). • Bij sollicitaties; uw CV, inclusief informatie over uw opleiding en loopbaan en andere informatie die op het CV staat vermeld.

INFORMATIE DIE WE VAN U ONTVANGEN VIA ONZE WEBSITE

We ontvangen informatie via cookies en soortgelijke technologieën die ons helpen u te identificeren en u te onderscheiden van andere gebruikers van ons website. Deze bronnen verbeteren uw online-ervaring, zorgen ervoor dat u geen informatie hoeft op te geven waar al eerder om is gevraagd en maken het ons mogelijk de website te verbeteren. Voor meer informatie over dit onderwerp, inclusief het gebruik van cookies, bekijk alstublieft ons Cookiebeleid.

Als u onze website bezoekt, kunnen we de volgende informatie ontvangen: • Informatie over het User Agent (elektronisch apparaat) dat wordt verschaft door uw internetbrowser. • Als u via een derde op de website terechtkomt, wordt deze informatie opgeslagen. • Als u uw account verbindt met een derde partij, zoals Marketplace om items voor een verzending te importeren, worden de noodzakelijke gegevens opgeslagen om toegang tot de website mogelijk te maken. • De identificatie van apparaten (cookie of IP-adres) en algemene locatie voor het voorkomen van fraude. • Gegevens over websitebezoeken en geraadpleegde bronnen, inclusief (maar niet alleen) websites, links, verkeersinformatie, locatie, weblogs en andere communicatiegegevens. • Als bestellingen worden gedaan via advertentiebronnen, zal de bron van elke bestelling worden opgeslagen. Het doel is om de effectiviteit van de advertenties te onderzoeken; deze informatie wordt niet gebruik om klantprofielen te onderzoeken. • Onze website is niet bedoeld voor minderjarigen en zal geen gegevens over hen verzamelen.

INFORMATIE DIE WE VIA ANDERE BRONNEN VERKRIJGEN

Als u een sollicitatie voor een vacature instuurt, kan er informatie over een strafverleden worden opgevraagd via een goedgekeurd bedrijf. Inhoud die u openbaar heeft gedeeld is ook toegankelijk, inclusief de inhoud op sociale media. De lijst is niet allesomvattend, in bepaalde gevallen is er aanvullende informatie benodigd om te voldoen aan de doelstellingen die zijn gesteld binnen dit beleid.

INFORMATIE DIE WE OVER U ONTVANGEN VAN ANDERE BRONNEN

U kunt ook andere websites, diensten of derden hebben toegestaan om uw informatie met ons te delen. Dit is inclusief informatie die we over u ontvangen als u andere websites heeft bezocht waarmee we samenwerken of andere diensten die we aanbieden. Dit omvat ook de informatie die is verschaft door andere partijen waarmee we samenwerken en waaraan we producten en diensten leveren, zoals Marketplace, E-commerce platforms, aanbieders van betaaldiensten, transportbedrijven, technologische ondersteuningsbedrijven en adverteerders.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

WETTELIJKE RECHTVAARDIGING VOOR HET GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

We garanderen dat het gebruik van uw persoonlijke gegevens valt onder de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) • Uitvoering van het contract dat met u is opgesteld. • Naleving van de wettelijke verplichtingen. • Het bereiken van onze wettelijke belangen of die van derden. Uw belangen gaan boven die van ons.

HOE WORDEN UW GEGEVENS GEBRUIKT CONFORM MET DE WET?

Hieronder de verschillende manieren waarop uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt binnen de wettelijke kaders die zijn gesteld:

1. Uitvoering van het contract dat met u is opgesteld.

a. Om uw identiteit te controleren Uw gegevens kunnen worden gebruikt, indien noodzakelijk, om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen of om fraude, witwasserij of andere overtredingen te detecteren of te voorkomen.

b. Om onze producten en diensten aan te bieden (aanvullend toezicht) • Het gebruik van uw persoonlijke gegevens wordt gevraagd voor het naleven of opstellen van contracten; bijvoorbeeld als u geregistreerd bent als klant. Uw gegevens zullen altijd binnen deze context worden gebruikt. • Om informatie over het contract met ons te delen. • Om u van informatie te voorzien over onze producten en diensten gerelateerd aan uw persoonlijke behoeften (bijvoorbeeld behoefte aan goederentransport en gerelateerde diensten, zoals goederenverzekering). • Om uw identiteit vast te stellen. • Aandacht voor claims waarbij reparaties of verbeteringen aan onze producten en diensten nodig zijn. • Om contact met u op te nemen om u te informeren over wijzigingen die wellicht zijn aangebracht aan onze producten en diensten. • Om onze website te beheren, inclusief het oplossen van problemen, het onderzoeken van situaties, het doen van statistische analyses, gerichte zoekopdrachten en testen om onze website veilig te maken. Als u zich registreert voor een PACKLINK PRO-account is het mogelijk dat we het telefoonnummer gebruiken dat u ons hebt gegeven om u specifieke informatie te geven waarvan wij denken dat het waardevol is om uw account verder te gebruiken. We benadrukken dat telefoongesprekken naar/vanuit Packlink kunnen worden opgenomen en opgeslagen met behulp van apparatuur van derden voor het monitoren en trainen van onze medewerkers. Zodra deze doelstellingen zijn behaald, zullen de telefoongesprekken worden gewist. Als u een sollicitatie voor een vacature instuurt, zullen we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken als onderdeel van het selectieproces. Dit om te bekijken hoe geschikt u bent voor de functie waarop u heeft gesolliciteerd.

2. Gebruik van uw persoonlijke gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

• Om te voldoen aan onze Algemene Voorwaarden en andere Beleidslijnen. • Logistiek management en planning, inclusief boekhouding en controle. • De behandeling van juridische geschillen waarbij u een van de betrokken partijen bent. • Het detecteren en voorkomen van fraude, witwassen en andere overtredingen. • De bescherming van de gebruiker en anderen tegen mogelijke letsels.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt, indien noodzakelijk, om uw belangen of die van anderen te beschermen. Dit omvat overtredingen zoals identiteitsfraude, piraterij of andersoortige fraude.

3. Het gebruik van uw persoonlijke gegevens om onze legitieme belangen te bereiken

a. Om contact met u op te nemen om producten of diensten aan te bieden die wellicht interessant zijn voor u.

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt om u te identificeren en u te informeren over producten en diensten die wellicht interessant zijn voor u. De vraag om aanbiedingen via e-mail of per telefoon van PACKLINK te ontvangen, is vrijwillig. U kunt ervoor kiezen om beide te ontvangen, geen van beide of een van de twee. Uw verzoek heeft geen invloed op andere producten en diensten die u bij ons heeft afneemt of die u wellicht in de toekomst gaat afnemen.

U kunt uw voorkeuren op elk moment bijwerken via Instellingen binnen uw account. Alle informatie over het beheer van voorkeuren kunt u vinden bij ons Hulpcentrum.

b. Om contact met u op te nemen om te laten weten dat er belangrijke wijzigingen zijn die wellicht op u van toepassing zijn, of om bepaalde informatie te controleren of bij te werken.

In bepaalde gevallen kan uw persoonlijke informatie worden gebruikt om antwoord te geven op uw verzoeken of om u te informeren over belangrijke wijzigingen. We zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken alleen als het uiterst noodzakelijk is: • Om antwoord te geven op de verzoeken die u ons heeft gestuurd of om te antwoorden op een post via sociale media waarin u ons heeft getagd. • Om u te informeren over belangrijke wijzigingen binnen ons bedrijf of binnen ons beleid. • Om belangrijke informatie te verifiëren of bij te werken, zoals bijvoorbeeld gegevens over uw bankrekening, als u toestemming heeft gegeven om te betalen via automatische incasso of als u heeft gekozen voor remboursbetaling.

c. Om te reageren op communicatie tussen u en ons, zoals telefoongesprekken, e-mails, live chatgesprekken, posts en berichten via sociale media.

d. Om de werking van ons bedrijf te verbeteren Met het doel om de beste producten, ervaringen en diensten aan te bieden, kunnen we uw persoonlijke gegevens in de volgende gevallen gebruiken: • Om bestaande producten en diensten te controleren en verbeteren en om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. • Om onze systemen, processen en medewerkers te controleren en verbeteren, dit omvat ook trainingsdoeleinden. • Om onze website te verbeteren en om er zeker van te zijn dat de inhoud op de meest efficiënte manier wordt getoond voor u en op uw elektronische apparaat. • Om de effectiviteit van advertenties, die we u en anderen aanbieden, te meten en te schatten en om relevante en persoonsgebonden advertenties te kunnen tonen. • Marktstudies over onze producten om ze te verbeteren. Derden, partijen die onderzoeken uitvoeren, kunnen worden gebruikt als informatieverwerkers.

WIJZIGING VAN DOELSTELLINGEN

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor de hiervoor genoemde doelstellingen, tenzij er redelijkerwijs geconcludeerd kan worden dat ze gebruikt mogen worden voor andere redenen die overeenkomen met de oorspronkelijke doeleinden. Als we beslissen om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor ongerelateerde doeleinden, dan zult u op de hoogte worden gebracht. De wettelijke gronden die deze wijziging rechtvaardigen, moeten worden toegelicht. Onthoud alstublieft dat we uw persoonlijke gegevens mogen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, conform de eerdergenoemde regels, in gedachte houdend dat dit gebruik conform de wettelijke richtlijnen is.

Met wie delen we uw persoonlijke informatie?

HOE DELEN WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE BINNEN ONS BEDRIJF?

We delen de informatie die u ons heeft verschaft op zo'n manier met ons management dat we u kunnen helpen met onze producten en diensten.

HOE DELEN WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE MET DERDEN?

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met bepaalde derden. Bijvoorbeeld: • Aanbieders van internetproviders met wie we werken om onze website, infrastructuur, diensten en applicaties te onderhouden. • Transporteurs om onze diensten voor goederentransport aan te bieden. • Klantcontactsystemen voor het verzenden van e-mails, chatberichten, berichten via sociale media en SMS. • Leveranciers die de meningen van klanten over onze producten en diensten bijhouden. We werken met derden die werkzaam zijn als dataverwerkers om meningen, beoordelingen en feedback van klanten te krijgen die onze diensten via een van onze websites hebben afgenomen.

In bepaalde uitzonderlijke omstandigheden kunnen uw persoonlijke gegevens openbaar worden gemaakt aan derden, zoals in de volgende gevallen: • Als staatsveiligheidskrachten en -korpsen erom vragen, als onderdeel van wettelijke onderzoeken en juridische processen. • Voor de veiligheid en bescherming van onze medewerkers, eigendommen of publiek bezit. • Voor de preventie of detectie van overtredingen, inclusief het uitwisselen van informatie met andere bedrijven of organisaties ter preventie van fraude en kredietrisicovermindering. • In het kader van een fusie, of de verkoop van een bedrijf of activa; als hier sprake van is, zou de informatie met u worden gedeeld via de geïnteresseerde koper/verkoper.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke informatie?

Uw informatie zal zolang als nodig worden bewaard, uiterlijk tot het moment, waarop de doeleinden waarvoor de ontvangen informatie was bedoeld, is bereikt. Als we u een dienst verschaffen, zal de informatie worden opgeslagen totdat de dienst is afgerond.

Als u solliciteert voor een vacature, of als u ons uw CV stuurt, bewaren we uw CV en alle beschikbare posts op uw sociale media-accounts gedurende 12 maanden. Als uw sollicitatie is bedoeld voor een specifieke functie, zullen we daarentegen uw informatie voor een langere periode bewaren.

In andere gevallen bewaren we uw persoonlijke gegevens totdat uw account is beëindigd, wettelijke claims of geschillen zijn opgelost en er geen risico is op frauduleuze activiteiten. Als uw gegevens zijn gewist, zal uw account inactief worden.

Hoe beschermen we uw gegevens?

Alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen zodat uw persoonlijke gegevens veilig worden verwerkt overeenkomstig met dit beleid. We zorgen ervoor dat alle informatie die u aan ons vertrouwt veilig op onze website wordt verwerkt. Desalniettemin moeten we er wel rekening mee houden dat het verzenden van informatie via het internet niet volledig veilig is. Hoewel al onze middelen zijn uitgerust om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we geen 100 % veiligheid van uw informatie garanderen. Daarom zal elke overdracht van uw kant onder uw verantwoordelijkheid vallen. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zal het worden verwerkt conform strenge veiligheidsprocedures en -protocollen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

De informatie wordt opgeslagen en verwerkt, indien mogelijk, binnen de EU. Wanneer dit niet mogelijk is voor derden, is er overeengekomen dat de informatie wordt verwerkt conform het EU-VS-Privacyschild, de overeenkomst tussen de VS en de EU over gegevensbescherming, of de standaardclausules van de EU, te weten; de contractuele clausules die veelvuldig worden gebruikt in overeenkomsten tussen dienstverleners en hun klanten om er zeker van te zijn dat alle gegevens die buiten de Europese Economische Ruimte worden verzonden conform de EU-wet inzake gegevensbescherming plaatsvindt.

Alle informatie die je ons verschaft wordt beheerd door derden op veiligheidsservers. Onthoud alstublieft dat u verantwoordelijk bent voor het wachtwoord dat we u hebben gegeven, of dat u zelf heeft gecreëerd, om toegang te krijgen tot bepaalde gebieden op onze site. We dringen erop aan dat u het wachtwoord met niemand deelt.

HOE KUNT U ONS HELPEN OM UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VEILIG TE HOUDEN?

We nemen alle redelijke maatregelen om er zeker van te zijn dat alle persoonlijke gegevens die u ons heeft verschaft via onze website wordt bewaard en beheerd op een veilige manier. PACKLINK SHIPPING, S.L. voldoet aan het PCI Compliant Protocol (opgesteld om gegevens te beschermen van de gebruikers van creditcards tijdens en na een financiële transactie). Dit platform gebruikt verfijnde veiligheidsapparatuur om uw persoonlijke informatie te beschermen. U kunt uw persoonlijke informatie veilig houden, niet alleen op onze website, maar wanneer u uw informatie deelt met andere online aanbieders.

Hier vindt u enkele tips zodat u de veiligheid van uw persoonlijke informatie kunt verbeteren: • Gebruik een modern besturingssysteem en een veilige browser. • Zorg ervoor dat beide voorzien zijn van de meest recente updates. • Gebruik veilige wachtwoorden en gebruik deze niet voor meerdere websites. • Deel uw wachtwoorden niet. • Ontdek hoe fraude e-mails werken en wees extreem voorzichtig bij het gebruik van uw e-mailaccount. • Wees bewust van de risico's bij het gebruik van openbare Wi-Fi-netwerken

Welke rechten heeft u ten aanzien van uw persoonlijke gegevens?

HET RECHT OM GEÏNFORMEERD TE WORDEN

We hebben de wettelijke plicht om u beknopte, transparante, begrijpelijke en makkelijk toegankelijke informatie te geven over uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan. We hebben dit beleid opgesteld om dit te bereiken, maar als u nog vragen heeft of meer informatie wilt hebben, kun u contact met ons opnemen via het Hulpcentrum.

U HEEFT HET RECHT OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

U heeft het recht om op de hoogte te worden gebracht als we uw persoonlijke gegevens bewaren. Als we er nog steeds over beschikken dan heeft u het recht om een kopie ervan te hebben en antwoord te krijgen op deze vragen: • Waarom gebruiken we deze gegevens? • Welke informatie-categorieën gebruiken we? • Met wie hebben we uw gegevens gedeeld? • Hoe lang zijn we van plan uw persoonlijke informatie te bewaren?

Om de veiligheid van uw gegevens te garanderen, moeten we uw identiteit verifiëren voordat we u een kopie van de informatie die we hebben, te overhandigen.

De eerste kopie waar u om vraagt is gratis. Als u vraagt om meer kopieën, moeten we u vragen om een administratieve bijdrage om de kosten te dekken.

U HEEFT HET RECHT OM INCORRECTE OF INCOMPLETE PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN U TE CORRIGEREN

Als u heeft gevraagd om een kopie van uw persoonlijke informatie kan het zijn dat u een fout tegenkomt ontstaan door onnauwkeurigheid, of dat bepaalde informatie niet helemaal compleet is. In dit geval kunt u met ons contact opnemen waarna we de betreffende gegevens zullen corrigeren/aanvullen.

U HEEFT HET RECHT OM U AF TE MELDEN

Soms is het voor ons niet nodig om uw persoonlijke gegevens te bewaren, als: • De informatie niet langer nodig is voor het doel waarvoor het is bewaard. • U het gebrek aan toestemming aantoont voor het bewaren van de gegevens en we geen wettelijke redenen hebben om ze te blijven gebruiken. • U ons geen toestemming geeft om uw persoonlijke gegevens te blijven bewaren en we geen reden hebben om dit verder nog te doen. • We uw gegevens onwettig hebben gebruikt. • We een wettelijk bevel hebben ontvangen waarin ons wordt gevraagd om uw persoonlijke gegevens te wissen. Als in de hiervoor genoemde situaties u het recht heeft om het verwijderen van uw persoonlijke gegevens te verzoeken. Als u denkt dat een van deze situaties op u van toepassing is, stuurt u dan een e-mail naar privacy@packlink.com.

U HEEFT HET RECHT OM EEN KOPIE VAN DE INFORMATIE AAN TE VRAGEN, VERZONDEN NAAR U OF NAAR EEN DERDE, IN EEN PASSEND FORMAAT.

Tegelijkertijd heeft u het recht om een kopie van uw gegevens voor persoonlijke doeleinden te verkrijgen. Dit recht stelt u in staat om uw persoonlijke gegevens eenvoudiger en op een veilige manier te verplaatsen, kopiëren of verzenden van het ene IT-systeem naar het andere.

Als u een kopie van uw persoonlijke gegevens in een leesbaar formaat op een goedgekeurde manier elektronisch moet verplaatsen naar een andere organisatie, neem dan contact met ons op. Deze actie is gratis.

U HEEFT HET RECHT OM DIRECTE VERKOOP TE WEIGEREN

U kunt ons te allen tijde laten weten dat uw persoonlijke gegevens liever niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt. Als u deze communicatie-uitingen liever niet wenst te ontvangen, kunt u dit op de volgende manieren aan ons laten weten: In een communicatie-uiting vindt u onderaan een link waar u kunt verzoeken om u af te melden. U kunt ook een e-mail sturen naar privacy@packlink.com.

U HEEFT HET RECHT OM TE VERZOEKEN DAT WE STOPPEN MET HET GEBRUIKEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR ONZE LEGITIEME BELANGEN

Soms gebruiken we uw persoonlijke informatie om doelen te bereiken die gunstig zijn voor zowel u als voor ons: • Als we u op de hoogte brengen over producten of diensten die gelijkwaardig zijn aan degene die u eerder afnam. • Als we uw gegevens gebruiken om onze bedrijfsvoering te verbeteren. • Als we u informeren over belangrijke wijzigingen.

Ons doel is om uw rechten en persoonlijke gegevens te beschermen. Als u van mening bent dat we uw persoonlijke gegevens onrechtmatig gebruiken, en uw rechten hiermee worden geschonden, heeft u het recht om een claim in te dienen.

Tenzij er sprake is van overmacht zullen we uw persoonlijke gegevens niet langer gebruiken. Om uw recht uit te oefenen voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens, stuur dan een e-mail naar privacy@packlink.com

U HEEFT HET RECHT OM HET GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS TE VERBIEDEN

U heeft het recht om ons te vragen om uw persoonlijke informatie niet te gebruiken en alleen een kopie te bewaren. U kunt gebruikmaken van dit recht als de volgende omstandigheden zich voordoen: • U heeft ons laten weten dat de informatie die we hebben onnauwkeurig is en dat we deze nog niet hebben kunnen verifiëren. • U heeft ons laten weten dat u niet akkoord gaat met het gebruik van uw informatie om onze legitieme belangen te bereiken en we bekijken op dit moment uw claim. • We hebben uw gegevens illegaal gebruikt maar u wilt niet dat we uw gegevens wissen. • We hoeven uw persoonlijke gegevens niet langer te gebruiken maar u wilt dat we een kopie bewaren voor een lopende wettelijke claim. Als u denkt dat een van deze situaties op u van toepassing is, stuurt u dan een e-mail naar privacy@packlink.com.

U HEEFT RECHTEN DIE TE MAKEN HEBBEN MET GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING DIE EEN GEBRUIKERSPROFIEL/IDENTIFICATIE BEPALEN

Elke geautomatiseerde beslissing wordt alleen gebruikt voor het personaliseren van de informatie die we aan u hebben gegeven. We zullen dit formaat niet gebruiken om besluiten te nemen met wettelijke gevolgen of besluiten die u aanzienlijk zullen raken. U heeft ook het recht om niet het lijdend voorwerp te zijn van zulke beslissingen. Als u vragen heeft over dit recht, stuurt u dan een e-mail naar privacy@packlink.com.

Gebruik van cookies

Soms vragen we informatie op van uw apparaat om onze diensten te verbeteren. Deze worden gebruikt voor statistische doeleinden over bezoekers en hoe zij onze site gebruiken. Deze informatie bevat geen persoonlijke details. De informatie wordt verzameld via een cookie-bestand. Cookies worden automatisch gedownload op uw apparaat. Het cookie-bestand wordt opgeslagen op uw harde schijf aangezien cookies informatie bevatten die worden verzonden naar uw harde schijf. Deze actie helpt ons om onze website en de diensten die we u verschaffen te verbeteren. Alle apparaten kunnen het gebruik van cookies weigeren. Dit kan worden geactiveerd middels noodzakelijke aanpassingen in uw browser. Onthoud alstublieft dat als u het gebruik van cookies weigert, u wellicht geen toegang heeft tot bepaalde gebieden binnen onze website.

We kunnen cookies gebruiken om interessante advertenties van internetsites te tonen. Dit wordt gebaseerd op bezoeken aan onze website en ook de gegevens van Google Analytics kunnen worden gebruikt. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u via Google advertenties naar de opt-out-pagina gaan google.com/privacy/ads, om niet deel te nemen aan deze analyses.

Toegang tot derden

U zult merken dat er links op onze websites staan met toegang naar sites van derden. De websites van derden hebben normaal gesproken hun eigen privacybeleid en we adviseren u deze te lezen. PACKLINK SHIPPING, S.L. is niet verantwoordelijk voor het beleid van derden en heeft hier geen invloed op.

Aantekening voor E-commerce en Marketplace gebruikers

Zodra u bent geregistreerd als gebruiker van PACKLINK PRO kunt u ons toestemming geven tot uw account van E-commerce of Marketplace wanneer mogelijk, om informatie over goederentransport en bezorgdetails te downloaden.

Deze toegang zal alleen worden gebruikt als u ons hiervoor toestemming heeft gegeven, anders hebben we geen toegang. Uw PACKLINK-wachtwoord en uw Marketplace- of E-commerce-wachtwoord dienen niet gelijk te zijn.

Wijzigingen op ons privacybeleid

Veranderingen die we in de toekomst aanbrengen zullen worden bijgewerkt op deze pagina en, indien van toepassing, zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte brengen. Controleer alstublieft regelmatig of u updates of wijzigingen op ons privacybeleid ziet. Deze versie is ge-update op 22 mei 2018. Voor eerdere versies, neem contact met ons op.

Claims

Als u een claim in wilt dienen over het verkrijgen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens, neem dan eerst contact met ons op zodat we uw verzoek in behandeling kunnen nemen. U kunt uw claim direct indienen via het Hulpcentrum.

Contact

Er kan contact gelegd worden met onze data-beschermingsdirecteur via privacy@packlink.com of op het volgende postadres:

Packlink Shipping, S.L. Calle Amaltea 9, 3 Floor 28045 Madrid Spanje