1. Packlink
 2. Privacy policy

Privacybeleid

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Auctane, S.L.U. ("PACKLINK") respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit privacy- en cookiebeleid (dit "Beleid") informeert u over hoe wij uw persoonsgegevens beschermen wanneer u onze website bezoekt (vanaf welke site dan ook) en over uw privacyrechten en hoe deze door de wet worden beschermd. In dit beleid leggen wij uit hoe uw persoonlijke informatie wordt verzameld en gebruikt. Wij zijn PACKLINK en wij voeren de juiste informatiecontroles uit in overeenstemming met de bepalingen van de EU-richtlijn inzake gegevensbescherming (EU 95/46/EC) en de uitvoeringsbepalingen daarvan die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR- EU General Data Protection Regulation). Aan het eind van de tekst vindt u hoe u contact met ons kunt opnemen als u vragen hebt over privacy en gegevensbescherming. Wij moeten een rechtmatige grondslag hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens en in dit beleid wordt uitgelegd hoe wij rechtmatig handelen met betrekking tot elk van de doeleinden waarvoor uw informatie wordt bewaard en gebruikt. In het algemeen hebben wij het recht om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer dat nodig is in verband met een contract tussen ons (zoals een contract om onze producten te leveren of onze diensten te verlenen), om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of wanneer wij een rechtmatig belang hebben dat zwaarder weegt dan uw belangen als klant. Wij wijzen u erop dat links van onze website u naar externe websites kunnen brengen die niet onder dit beleid vallen. Wij raden u aan het privacybeleid van derden te lezen voordat u persoonlijke informatie verstrekt. PACKLINK is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de werking of het verzamelen van informatie door externe websites.

Welke informatie verzamelen wij en hoe doen wij dat?

U bent niet verplicht, bij wet of contract met ons, om persoonlijke informatie te verstrekken via onze website. Deze informatie zal alleen worden gevraagd wanneer dat strikt noodzakelijk is om het product te leveren of de dienst te verlenen waarom u hebt verzocht.

Welke informatie verstrekt u?

In de volgende omstandigheden kan om informatie worden verzocht:

 • Wanneer onze diensten worden gevraagd.
 • Het gebruik van en het surfen op onze website.
 • Telefoongesprekken, e-mailcorrespondentie of publicaties.
 • Solliciteren of zich aanmelden voor een baan.

Deze informatie bevat de volgende gegevens:

 • Identificatie, zoals uw volledige naam, functie en bedrijf, als u zelfstandige bent.
 • Adres, e-mail adres en telefoonnummer.
 • Andere informatie die relevant is voor het gebruik van onze website en diensten, zoals voorkeuren, enquêtes, feedback en marketingadviezen.
 • Informatie over uw zending, met inbegrip van gegevens over de ontvanger of afzender, indien verschillend van uzelf.
 • Belastinggegevens voor het verstrekken van facturen.
 • Betalingsinformatie (deze informatie wordt beschermd en verwerkt door onze betalingsprovider).
 • Met betrekking tot sollicitaties, uw CV met inbegrip van gegevens over uw opleiding, functie en loopbaantraject, alsmede alle andere informatie die in het CV is opgenomen.

Informatie die wij van u verzamelen via onze website

Wij verkrijgen informatie via cookies en soortgelijke technologieën die ons helpen om u te identificeren en te onderscheiden van andere gebruikers van onze website. Deze middelen zullen uw online-ervaring optimaliseren doordat u geen informatie hoeft in te vullen die al is gevraagd, en zullen ons in staat stellen onze website te verbeteren. Voor meer informatie hierover, alsmede over het gebruik van cookies, kunt u het gedeelte over het COOKIES-beleid aan het eind van dit document raadplegen. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij de volgende informatie verzamelen:

 • Informatie over de User Agent (elektronisch apparaat) die door uw internetbrowser wordt verstrekt.
 • Indien u toegang verkrijgt via een derde partij, zal deze informatie worden geregistreerd.
 • Indien u uw account koppelt aan een derde partij, zoals een Marketplace om artikelen te importeren voor verzending, zullen de nodige gegevens worden geregistreerd om de toegang te vergemakkelijken.
 • Apparaat identificatie (cookie of IP-adres) en algemene locatie voor fraudepreventie.
 • Gegevens over bezoeken aan onze website en geraadpleegde bronnen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot websites, links, verkeersinformatie, locatie, weblogs en andere communicatiegegevens.
 • Wanneer bestellingen afkomstig zijn van reclamebronnen, wordt de bron van elke bestelling geregistreerd. Het doel is de doeltreffendheid van deze reclame te analyseren; deze informatie zal niet worden gebruikt voor het opstellen van klantenprofielen.
 • Onze website is niet gericht op minderjarigen en wij verzamelen niet bewust gegevens van hen.

Informatie die wij van u verkrijgen via andere bronnen

Als u naar een baan solliciteert, kan een strafblad worden opgevraagd bij een erkend bureau. Inhoud die u publiekelijk hebt gedeeld, onder meer via sociale media, kan ook worden weergegeven. Deze lijst is niet uitputtend en in voorkomende gevallen kan aanvullende informatie worden verkregen om te voldoen aan de in dit beleid uiteengezette doeleinden en altijd binnen de reeds gerapporteerde gegevenscategorieën.

Informatie die wij over u ontvangen uit andere bronnen

U kunt andere websites, diensten of derden toestemming hebben gegeven om uw gegevens met ons te delen. Met inbegrip van informatie die wij over u ontvangen, of u gebruik hebt gemaakt van andere websites die wij exploiteren of andere diensten die wij aanbieden. Het omvat ook informatie die wordt verstrekt door derden met wie wij samenwerken en aan wie wij onze producten en diensten leveren, zoals marktplaatsen, e-commerceplatforms, betalingsproviders, vervoersbedrijven, technologieondersteunende bedrijven en reclamebedrijven.

Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

Rechtsgrondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Wij zorgen ervoor dat het gebruik van uw persoonsgegevens valt onder de bepalingen van de GDPR (General Data Protection Regulation).

 1. Het opstellen van het contract met u.
 2. Het naleven van wettelijke verplichtingen.
 3. Het behartigen van onze legitieme belangen of die van derden. Uw belangen gaan boven de onze.

Hoe worden uw gegevens gebruikt in overeenstemming met de wet?

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende vormen van gebruik van uw persoonsgegevens die zich binnen elk van de wettelijke kaders kunnen voordoen:

1.- Het opstellen van het contract met u. Controleren van uw identiteit.

 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt indien dat absoluut noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om fraude, witwassen van geld of andere misdrijven op te sporen en te voorkomen.
 • Het aanbieden van onze producten en diensten (Extra toezicht).

Het gebruik van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van contracten, bijvoorbeeld in het geval van uw registratie als klant. Uw gegevens zullen altijd in deze context worden gebruikt.

 • Om u informatie te verstrekken over het contract met ons.
 • Om u informatie te verstrekken over onze producten en diensten in verband met uw persoonlijke behoeften (bv. transportbehoeften van goederen en aanverwante diensten, zoals goederenverzekering).
 • Controleren van uw identiteit
 • De behandeling van klachten die tot gevolg hebben dat onze producten en diensten moeten worden hersteld of verbeterd.
 • Om contact met u op te nemen; om u te informeren over eventuele wijzigingen in onze producten en diensten.

Voor het beheer van onze website, met inbegrip van het oplossen van problemen, het diagnosticeren van situaties, statistische analyse, gerichte zoekopdrachten en testen om onze site veilig te maken. Als u zich registreert voor een PACKLINK-account, kunnen wij het door u opgegeven telefoonnummer gebruiken om u te voorzien van specifieke informatie waarvan wij denken dat die voor u nuttig kan zijn bij het gebruik van uw account. Houd er rekening mee dat gesprekken naar/van PACKLINK kunnen worden opgenomen en opgeslagen met behulp van technologie van derden voor controle- en trainingsdoeleinden. Zodra deze doeleinden zijn bereikt, worden de opnamen verwijderd. Indien u naar een baan solliciteert of informatie aanvraagt, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van de selectieprocedure, om vast te stellen of u geschikt bent voor de functie waarnaar u solliciteert.

2.- Gebruik van uw persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

 • Voldoen aan onze Algemene Voorwaarden en andere beleidsregels.
 • Logistiek beheer en planning, inclusief boekhouding en auditing.
 • Behandeling van juridische geschillen waarbij u partij bent.
 • Opsporing en preventie van fraude, witwassen van geld en andere misdrijven.
 • Bescherming van de gebruiker en anderen tegen schade.

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt wanneer dat strikt noodzakelijk is, om uw belangen of de belangen van anderen te beschermen. Met inbegrip van misdrijven zoals identiteitsdiefstal, hacking of fraude.

3.- Gebruik van uw persoonsgegevens voor onze rechtmatige belangen a. Om contact met u op te nemen om producten of diensten te promoten die voor u interessant kunnen zijn. Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om u te identificeren en om u te informeren over producten en diensten die voor u van belang kunnen zijn. Het verzoek om promotionele e-mails of telefoontjes van PACKLINK te ontvangen is vrijwillig, en u kunt om beide, geen van beide, één van beide of de andere verzoeken. Uw verzoek zal geen invloed hebben op de rest van de producten en diensten die u met ons hebt gecontracteerd of die in de toekomst zullen worden gecontracteerd. Als u deze e-mails niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven via de link onderaan alle promotie-e-mails die door Packlink worden verzonden. Alle informatie over het beheer van voorkeuren is beschikbaar in ons Helpcentrum.

b. Om contact met u op te nemen om u te informeren over belangrijke wijzigingen die op u van invloed kunnen zijn of om bepaalde informatie te controleren of bij te werken. In sommige gevallen kunnen wij uw persoonlijke informatie gebruiken om te reageren op uw verzoeken of om u te informeren over belangrijke wijzigingen. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken wanneer dat strikt noodzakelijk is, zoals: Interactie en reageren op verzoeken die u ons hebt gestuurd of op berichten in de sociale media waarin u ons hebt getagd. U te informeren over belangrijke wijzigingen in ons bedrijf of in ons beleid. Het verifiëren of bijwerken van belangrijke persoonlijke informatie, zoals bijvoorbeeld uw bankgegevens in het geval dat u akkoord bent gegaan met een methode voor automatische incasso (bankafschrift), of in het geval dat u een contract hebt afgesloten voor levering onder rembours.

c. Om te reageren op berichten die u ons stuurt Met inbegrip van telefoongesprekken, e-mails, realtime chats, posts en berichten in de sociale media.

d. Om het functioneren van onze onderneming te verbeteren Om u de beste producten, ervaringen en diensten te kunnen aanbieden, kunnen wij uw persoonsgegevens in de volgende gevallen gebruiken:

 • Testen en verbeteren van bestaande producten en diensten en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.
 • Testen en verbeteren van onze informatiesystemen, processen en personeel, met inbegrip van opleiding.
 • Om onze website te verbeteren en ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest effectieve manier wordt gepresenteerd voor u en uw elektronische apparaat.
 • Om de doeltreffendheid te meten en te begrijpen van de reclame die wij aan u en anderen leveren, en om u toegewijde en relevante reclame te leveren.
 • Voor marktonderzoek naar onze producten om ze te verbeteren. Voor de uitvoering van de studies zou een beroep kunnen worden gedaan op externe informatieverwerkers.

e. Om onze verplichtingen tegenover derden na te komen Wij kunnen gegevens doorgeven aan derden om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens de derde partij die op u van invloed kunnen zijn (bijvoorbeeld wanneer wij een affiliate contact hebben met een dergelijke derde partij en de derde partij uw gegevens naar ons heeft doorverwezen of u zich op ons platform heeft geregistreerd via een affiliate link die aan een dergelijke derde partij is gekoppeld).

In ieder geval zal Packlink ervoor zorgen dat alleen de minimale gegevens die nodig zijn om aan haar verplichtingen te voldoen, zullen worden doorgegeven. Doorgifte van gegevens aan de moedermaatschappij van de groep om de goede werking en de nakoming van de verplichtingen van de bedrijvengroep waartoe wij behoren te verzekeren.

U kunt meer te weten komen over deze mogelijke overdrachten door gebruik te maken van uw rechten zoals uiteengezet in de volgende punten.

4.- Gebruik van uw persoonsgegevens nadat u ons uw toestemming hebt gegeven:

a. Contact met u opnemen om Packlink of producten of diensten van derden te promoten die niet onder ons legitiem belang vallen.

b. Uw gegevens door te geven aan andere entiteiten van de business groep waartoe Packlink behoort, zodat zij u aanbiedingen van hun eigen producten en diensten kunnen sturen die voor u van belang kunnen zijn. De ondernemingen van het concern waaraan wij gegevens voor deze reclamedoeleinden kunnen doorgeven, kunt u hier vinden.

Wijziging van doeleinden

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen en uitsluitend voor de bovengenoemde doeleinden gebruiken, tenzij redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij voor een andere reden kunnen worden gebruikt die verenigbaar is met de oorspronkelijke doeleinden. Indien wij uw persoonsgegevens voor niet-gerelateerde doeleinden moeten gebruiken, zullen wij u daarvan in kennis stellen en de rechtsgrondslag voor een dergelijke wijziging toelichten. Wij wijzen u erop dat wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, met inachtneming van de hierboven beschreven regels, op voorwaarde dat dit binnen de wet valt.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Hoe delen wij uw persoonlijke gegevens binnen ons bedrijf?

Wij delen de door u verstrekte informatie met onze medewerkers, zodat wij u onze producten en diensten kunnen leveren.

Hoe delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met bepaalde dienstverleners voor de hierboven uiteengezette doeleinden. Bijvoorbeeld:

 • Internet Hosting Providers met wie wij samenwerken om onze website, infrastructuur, diensten en toepassingen te onderhouden.
 • Contactbeheersystemen, voor het verzenden van e-mails, instant messaging, berichten via sociale netwerken en SMS.
 • Leveranciers die feedback van klanten over onze producten en diensten beheren. Wij werken met derden die als gegevensverwerkers optreden, om meningen, beoordelingen en opmerkingen te verkrijgen van klanten die onze diensten via één van onze websites hebben gekocht.

We kunnen ook gegevens delen met verschillende onafhankelijke derde partijen wanneer dit noodzakelijk is om de dienst aan u te leveren, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de legitieme belangen van Packlink. Bijvoorbeeld:

 1. Vervoerders om goederen te vervoeren.
 2. Op verzoek van de staatsveiligheidsdiensten en wetshandhavingsdiensten, in overeenstemming met onderzoeken en gerechtelijke procedures.
 3. Voor de veiligheid en bescherming van onze werknemers, onze eigendommen of openbare eigendommen.
 4. De preventie of opsporing van criminaliteit, met inbegrip van de uitwisseling van informatie met andere bedrijven of organisaties met het oog op fraudepreventie en vermindering van het kredietrisico.
 5. derden aan wie gegevens moeten worden doorgegeven om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit een met hen gesloten overeenkomst.
 6. Aan de business groep waartoe Packlink behoort, om de goede werking en het nakomen van haar verplichtingen te garanderen.
 7. Als onderdeel van een fusie, verkoop van een bedrijf of activa. In dat geval zou de informatie worden gedeeld met de geïnteresseerde koper-verkoper voor het geval het nodig is om de zakelijke transactie af te sluiten of het nodig is om de status van het bedrijf aan die koper te rapporteren, alsmede, indien de aankoop uiteindelijk tot stand komt, om deze informatie te rapporteren aan de koper die zou optreden als hoofd, of deel, van de groep waartoe Packlink zou behoren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Uw informatie wordt bewaard zolang als nodig is en totdat de doeleinden waarvoor zij werd verzameld, zijn bereikt. Wanneer u een dienst wordt verleend, wordt de informatie bewaard totdat de dienst wordt beëindigd. Als u solliciteert of ons uw cv stuurt, bewaren wij uw cv en andere gegevens in verband met het aanwervingsproces gedurende 24 maanden. Indien uw sollicitatie daarentegen in aanmerking komt voor een specifieke baan, zullen wij uw gegevens gedurende een langere periode bewaren. In alle andere gevallen bewaren wij uw persoonsgegevens totdat uw rekening is vereffend, eventuele juridische claims of geschillen zijn opgelost en er geen risico op frauduleuze activiteiten bestaat. Als uw gegevens worden verwijderd, wordt uw account inactief, tenzij u een natuurlijke persoon bent, in welk geval uw gegevens en account volledig worden verwijderd.

Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?

Alle voorzorgsmaatregelen zullen worden genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden behandeld in overeenstemming met dit beleid. Wij zorgen ervoor dat alle informatie die u ons verstrekt veilig via onze website wordt overgedragen, maar wij wijzen u erop dat de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig is. Hoewel wij alles in het werk stellen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw informatie niet garanderen; daarom is elke overdracht die u doet op uw eigen risico. Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, zal deze worden behandeld volgens de strengste veiligheidsprocedures en -protocollen om ongeoorloofde toegang te voorkomen. De informatie zal zoveel mogelijk binnen de EU worden opgeslagen en verwerkt. Indien dit voor derden niet mogelijk is, stemmen zij ermee in dat de informatie zal worden verwerkt overeenkomstig de EU-modelbepalingen (modelcontractbepalingen die worden gebruikt in overeenkomsten tussen dienstverleners en hun klanten om ervoor te zorgen dat alle gegevens die de Europese Economische Ruimte verlaten, worden doorgegeven in overeenstemming met de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming) of op grond van een van de uitzonderingen van artikel 49 van de Algemene verordening gegevensbescherming. Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt gehost op beveiligde servers die door derden worden beheerd. Wij wijzen u erop dat u verantwoordelijk bent voor het wachtwoord dat wij u hebben gegeven of dat u hebt aangemaakt om toegang te krijgen tot bepaalde delen van onze website. Wij verzoeken u uw wachtwoord met niemand te delen.

Hoe kunt u ons helpen uw persoonlijke gegevens veilig te bewaren?

Wij zullen alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die u ons via onze website verstrekt, veilig worden bewaard en beheerd. PACKLINK voldoet aan het PCI Compliant Protocol, (opgericht om de gegevens van creditcardhouders te beschermen tijdens en na een financiële transactie). Het platform maakt gebruik van geavanceerde beveiligingsfuncties om uw persoonlijke gegevens te beschermen. U kunt uw persoonlijke gegevens veilig houden, niet alleen op onze website, maar ook wanneer u uw gegevens aan andere online-aanbieders verstrekt. Hier volgen enkele tips over hoe u de beveiliging van uw persoonlijke gegevens kunt verbeteren:

 1. Gebruik een up-to-date besturingssysteem en een veilige browser.
 2. Zorg ervoor dat beide de meest recente beveiligingsupdate hebben.
 3. Gebruik sterke wachtwoorden en gebruik deze niet opnieuw om toegang te krijgen tot andere websites.
 4. Deel uw wachtwoorden niet.
 5. Zoek uit hoe frauduleuze e-mails werken en wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van uw e-mail.
 6. Wees u bewust van de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van openbare WIFI-netwerken.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw persoonlijke gegevens?

U hebt het recht om te worden geïnformeerd

Wij zijn wettelijk verplicht u beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke informatie te verstrekken over uw persoonlijke gegevens en het gebruik daarvan. Wij hebben dit beleid geschreven om ervoor te zorgen dat dit het geval is, maar als u vragen hebt of meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen via het Help-portaal

U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens

U hebt het recht ons te vragen te bevestigen of wij over uw persoonsgegevens beschikken. Indien zij nog bewaard zijn gebleven, hebt u recht op een kopie ervan. Om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen, zullen wij uw identiteit moeten verifiëren voordat wij u een kopie verstrekken van de informatie waarover wij beschikken. Het eerste exemplaar dat u bij ons aanvraagt, is gratis. Indien u meer exemplaren wenst, kunnen wij u administratiekosten aanrekenen om onze kosten te dekken.

U hebt het recht om eventuele onjuiste/onvolledige gegevens over uw persoonlijke gegevens te corrigeren.

Als u ons om een kopie van uw persoonlijke gegevens hebt gevraagd, kan het zijn dat u een fout of onnauwkeurigheid opmerkt of dat uw gegevens niet volledig zijn. In dat geval kunt u contact met ons opnemen en zullen wij de gevraagde gegevens corrigeren/opnemen.

U hebt het recht om uw inschrijving op te zeggen

In sommige gevallen hoeven wij uw persoonlijke gegevens niet langer te bewaren:

 1. De informatie is niet langer nodig voor het doel waarvoor zij werd opgeslagen.
 2. U geeft geen toestemming voor het bewaren van de gegevens en wij hebben geen wettelijke reden om ze te blijven gebruiken.
 3. U stemt niet in met het verdere gebruik van uw persoonlijke gegevens en wij hebben geen reden om ze te bewaren.
 4. Wij hebben uw gegevens illegaal gebruikt.
 5. Wij hebben een wettelijke kennisgeving ontvangen waarin ons wordt verzocht uw persoonlijke gegevens te wissen.

In dergelijke situaties heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Als u denkt dat u in één van de bovenstaande gevallen zit, stuur dan een e-mail naar privacy@packlink.com.

U hebt het recht te verzoeken om een kopie van de aan u of aan een derde over te dragen informatie in een compatibel formaat.

U hebt ook het recht om een kopie te krijgen van de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt op basis van een overeenkomst of uw toestemming voor uw persoonlijke doeleinden. Dit recht stelt u in staat uw persoonlijke gegevens gemakkelijker en op een veilige manier van het ene IT-systeem naar het andere te verplaatsen, te kopiëren of over te dragen. Indien u een kopie van uw persoonlijke gegevens in een goedgekeurde, voor de computer leesbare vorm aan een andere organisatie wilt overdragen, kunt u contact met ons opnemen. Dit is kosteloos.

U hebt het recht om af te zien van het gebruik van Direct Marketing.

U kunt ons op elk moment laten weten dat u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens voor Direct Marketing worden gebruikt. Indien u in dit verband geen berichten wenst te ontvangen, kunt u hierom op de volgende wijze verzoeken: In elke e-mail van de afdeling marketing vindt u onderaan een link waar u die kunt aanvragen. Of u kunt een e-mail sturen naar privacy@packlink.com

U hebt het recht te verzoeken dat wij stoppen met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor onze legitieme belangen.

Soms gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om doelen te bereiken die zowel u als ons ten goede komen:

 • Wanneer wij u informeren over producten of diensten die vergelijkbaar zijn met de producten of diensten die u al gebruikt.
 • Wanneer wij uw informatie gebruiken om onze bedrijfsvoering te verbeteren.
 • Wanneer wij contact met u opnemen om u te informeren over belangrijke wijzigingen.

Ons doel is dat uw rechten en uw persoonlijke gegevens naar behoren worden beschermd. Indien u van mening bent dat wij uw persoonlijke gegevens op ongerechtvaardigde wijze gebruiken en dat uw rechten worden geschonden, hebt u het recht om een klacht in te dienen. Tenzij er sprake is van overmacht, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer gebruiken. Om uw recht met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@packlink.com.

U hebt het recht om het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken

U hebt het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te gebruiken, maar alleen een kopie te bewaren. Dit recht kan in de volgende omstandigheden worden uitgeoefend:

 • U hebt ons meegedeeld dat de informatie waarover wij beschikken onjuist is en wij hebben dit nog niet kunnen verifiëren.
 • U hebt ons laten weten dat u niet hebt ingestemd met het gebruik van uw gegevens voor de behartiging van onze legitieme belangen en wij zijn uw klacht aan het onderzoeken.
 • Wij hebben uw gegevens onrechtmatig gebruikt, maar u wilt niet dat wij uw gegevens wissen.
 • Wij hoeven uw persoonlijke gegevens niet langer te gebruiken, maar u wenst dat wij een kopie bewaren voor een bestaande rechtsvordering.

Als u denkt dat één van deze situaties op u van toepassing is, stuur dan een e-mail naar privacy@packlink.com

U hebt rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluiten die het profiel/de identificatie van de gebruiker bepalen.

Geautomatiseerde besluiten worden uitsluitend gebruikt om de informatie die wij u verstrekken te personaliseren. Wij zullen dit formulier niet gebruiken om beslissingen te nemen die rechtsgevolgen hebben of die aanzienlijke gevolgen voor u hebben en u hebt het recht om niet aan dergelijke beslissingen te worden onderworpen. Indien u vragen heeft over dit recht, kunt u een e-mail sturen naar privacy@packlink.com

Toegang door derden

U zult merken dat er op onze website links zijn naar externe websites. Websites van derden hebben vaak hun eigen privacybeleid en wij raden u aan deze te raadplegen. PACKLINK is niet verantwoordelijk voor het beleid van derden en heeft hierover geen controle.

INFORMATIE OVER COOKIES

PACKLINK kan, voor eigen rekening of voor rekening van een derde die werd gecontracteerd om meetdiensten te leveren, cookies en andere gelijkaardige mechanismen voor gegevensopslag en -opvraging in eindapparatuur (hierna "Cookies" genoemd) gebruiken wanneer de Gebruiker door de Website bladert, teneinde de interactie van de Gebruiker met de Website mogelijk te maken en te vergemakkelijken. Cookies kunnen worden gebruikt door de eigen statistiekdiensten van de website of door derden om statistieken en gebruikspatronen van de website vast te stellen.

De toegang tot, het gebruik van en, in het algemeen, het surfen op de Website impliceert noodzakelijkerwijs de instemming van de Gebruiker met het gebruik van Cookies door PACKLINK en/of zijn dienstverleners.

Door het gebruik van cookies is het mogelijk dat de server waar de website gehost wordt, de door de gebruiker gebruikte webbrowser herkent, om het surfen te vergemakkelijken en bijvoorbeeld de toegang mogelijk te maken voor gebruikers die zich eerder hebben geregistreerd, tot zones, diensten, promoties of wedstrijden die exclusief voor hen zijn gereserveerd, zonder dat zij zich bij elk bezoek opnieuw hoeven te registreren. Zij worden ook gebruikt om bezoekers- en verkeersparameters te meten, alsmede om de voortgang en het aantal binnenkomende bezoekers te controleren.

WAT ZIJN COOKIES?

Een cookie is een bestand dat naar uw computer wordt gedownload wanneer u bepaalde webpagina's bezoekt. Cookies stellen een website onder meer in staat om informatie over het surfgedrag van een gebruiker of zijn apparatuur op te slaan en op te vragen, en afhankelijk van de informatie die zij bevatten en de manier waarop zij hun apparatuur gebruiken, kunnen zij worden gebruikt om de gebruiker te herkennen.

SOORTEN COOKIES

Door domeinbeheerder

 • Eigen cookies
 • Cookies van derden

Naar duur van het bezoek

 • Sessie cookies
 • Permanente cookies

Met als doel

 • Technische cookies
 • Functionele cookies
 • Analytische of Performance cookies

WELKE SOORTEN COOKIES GEBRUIKT DEZE WEBSITE EN WAT ZIJN HUN DOELEINDEN?

 1. Sessie cookies: Dit zijn een soort cookies die zijn ontworpen en worden gebruikt om gegevens te verzamelen en op te slaan terwijl de gebruiker een webpagina bezoekt. Zoals hun naam al aangeeft, worden deze cookies in het eindapparaat opgeslagen tot het einde van de surfsessie van de gebruiker.
 2. Analytische cookies: Deze zijn, ongeacht of ze door ons of door derden worden verwerkt, die ons in staat stellen het aantal gebruikers te kwantificeren en aldus de meting en statistische analyse van het gebruik dat gebruikers van de aangeboden dienst maken, uit te voeren. Daartoe wordt uw surfgedrag op onze website geanalyseerd om het aanbod van producten of diensten die wij u aanbieden, te verbeteren.

Lijst van cookies per uitgever:

PACKLINK

_Cookie naam: dc_gtm_UA-25579227-1

 • Website van de uitgever: packlink.es
 • Soort cookie: Analyse cookie
 • Beschrijving: tag management systeem waarmee webverkeer kan worden gevolgd
 • Duur van de bewaring: 1 dag
 • Link naar het privacy- en cookiebeleid: https://www.packlink.es/politica/

_Cookie naam: td

 • Website van de uitgever: packlink.es
 • Soort cookie: Analyse cookie
 • Omschrijving: Deze cookies registreren informatie over uw website-activiteit, zoals de pagina's die u bezoekt.
 • Duur van de bewaring: 2 jaar
 • Link naar het privacy- en cookiebeleid: https://www.packlink.es/politica/

_Cookie naam: uetevid

 • Website van de uitgever: packlink.es
 • Soort cookie: Analyse cookie
 • Omschrijving: opslaan en volgen van bezoeken aan websites.
 • Duur van de bewaring: 396 dagen
 • Link naar het privacy- en cookiebeleid: https://www.packlink.es/politica/

_Cookie naam: uetsid

 • Website van de uitgever: packlink.es
 • Soort cookie: Analyse cookie
 • Omschrijving: opslaan en volgen van bezoeken aan websites.
 • Duur van de bewaring: 1 dag
 • Link naar het privacy- en cookiebeleid: https://www.packlink.es/politica/

BING

Cookie naam: MUID

GOOGLE ANALYTICS

__Cookie naam: ga, gid

 • Website van de uitgever: google.com
 • Soort cookie: Analyse cookie
 • Omschrijving: Analyse van webverkeer / Analyse van bezoeken en bron van webverkeer.
 • Duur van de bewaring: 2 jaar
 • Link naar privacybeleid: https://policies.google.com/privacy

WIE ZIJN DE ONTVANGERS VAN DE INFORMATIE? WAAR ZIJN ZE GEVESTIGD?

De via Cookies verzamelde informatie kan worden gebruikt door zowel PACKLINK als door derde samenwerkende bedrijven, zoals webanalyse-exploitanten en -agenten, voor de in het vorige punt beschreven doeleinden.

Sommige van deze derden kunnen gevestigd zijn in derde landen waarvan de wetgeving geen gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming biedt; de gebruiker kan evenwel de passende waarborgen raadplegen die zij bieden om te waarborgen dat de internationale doorgifte van gegevens geschiedt met inachtneming van de rechten en vrijheden van de betrokkenen.

De gebruiker kan via hun privacybeleid meer te weten komen over deze derden, alsook over de soorten cookies die zij installeren, de doeleinden waarvoor zij de gegevens verwerken, de garanties die zij bieden voor het uitvoeren van internationale doorgiften, de bewaartermijnen en de manier waarop voorkeuren met betrekking tot hen kunnen worden geconfigureerd. In elk geval is PACKLINK niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en de inhoud van het privacybeleid dat door deze derden op hun websites wordt aangeboden.

BEHEER VAN COOKIES

Rekening houdend met de informatie in dit cookiebeleid, bieden wij u hieronder informatie over hoe u de cookies die op de website worden gebruikt, kunt beheren via de verschillende opties die door de meest gebruikte browsers worden aangeboden (Explorer, Firefox, Chrome, Safari en Opera). De Help-functie van de meeste browsers vertelt u hoe u uw browser kunt configureren om geen cookies te accepteren, om u te waarschuwen telkens wanneer u een nieuw cookie ontvangt, en ook om alle cookies volledig uit te schakelen.

Via de volgende links kunt u bijvoorbeeld informatie vinden over hoe u uw Cookie voorkeuren in de meest gebruikte browsers kunt beheren:

Als uw browser niet in de bovenstaande lijst voorkomt, raadpleeg dan de specifieke documentatie voor uw browser.

Als de installatie van alle cookies op de website wordt verhinderd, kunnen sommige functies van de website en bepaalde inhoud worden verstoord.

AANVULLENDE INFORMATIE

U kunt contact opnemen met PACKLINK via privacy@packlink.com, waar u schriftelijk uw recht op toegang, rectificatie of annulering, beperking van de verwerking, verzet, gegevensportabiliteit of het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde verwerking is gebaseerd, kunt uitoefenen, evenals het recht om uw toestemming in te trekken.

Niettegenstaande het bovenstaande zijn, voor zover de verwerkte informatie alleen betrekking heeft op unieke codes of identificatoren van apparaten of browsers die door de gebruiker worden gebruikt, en geen betrekking heeft op gegevens die de gebruiker rechtstreeks identificeren, de bovenstaande rechten niet van toepassing, tenzij de gebruiker aanvullende informatie verstrekt die zijn of haar identificatie mogelijk maakt.

OPMERKING VOOR GEBRUIKERS VAN E-COMMERCE EN MARKTPLAATSEN

Zodra u zich heeft geregistreerd als PACKLINK PRO gebruiker, kunt u ons toegang verlenen tot uw Ecommerce of Marketplace account, indien ondersteund, om vrachtinformatie en aflevergegevens te downloaden. Deze toegang zal alleen worden gebruikt als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, anders hebben wij geen toegang. Uw PACKLINK wachtwoord en uw Marketplace of Ecommerce wachtwoord moeten verschillend zijn.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Wijzigingen die wij in de toekomst aanbrengen, zullen op deze pagina worden vermeld en, in voorkomend geval, per e-mail aan u worden meegedeeld. Controleer regelmatig of er updates of wijzigingen zijn in ons privacy- en cookiebeleid. Deze versie is bijgewerkt met ingang van 2 Februari. Voor oudere versies, neem contact met ons op.

KLACHTEN

Indien u een klacht wenst in te dienen over het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke gegevens, verzoeken wij u in eerste instantie contact met ons op te nemen, zodat wij dit kunnen oplossen. U kunt uw klacht rechtstreeks indienen door naar het Help-portaal te gaan

CONTACTGEGEVENS

Onze functionaris voor gegevensbescherming kan worden gecontacteerd via het e-mailadres privacy@packlink.com of via het volgende postadres: Auctane, S.L.U. Calle Amaltea 9, 3ª Planta 28045 Madrid