1. Packlink
 2. Terms and conditions

Álalános feltételek

A Weboldal tulajdonosa

A Packlink.com Weboldal (a továbbiakban „Weboldal”) tulajdonosa a Auctane, S.L.U. – Adószám: B83357863, a Madridi Cégjegyzékbe a 17.909. kötet, 138. ív, 8. rész, M-309219. oldal, 4. beiratkozás adatokkal regisztrált, lakcím és székhely: C/ Amaltea, 9 28045 Madrid, 11938624-1. számú szállításkezelői szám tulajdonosa (a továbbiakban Packlink.com).

A jelen Felhasználási feltételek érvényesek úgy a Weboldalon keresztül nyújtott promóciós tevékenységre és információra, mint az itt felkínált szolgáltatások biztosítására, olyannyira, hogy ezek a feltételek vonatkoznak mindenkor úgy a Weboldalon való egyszerű böngészésre, mint az annak keretében megrendelt szolgáltatásokra. Mindazonáltal ezen utóbbi tevékenységeket a jelen Felhasználási feltételek mellett az alkalmazandó Szerződési feltételek, a Különleges feltételek (amelyek adott esetben fennállhatnak), valamint a Weboldal Adatvédelmi és Sütikre vonatkozó politikái is szabályozzák. A jelen Weboldalhoz való hozzáférés és annak használata által a Felhasználók elfogadják a jelen Felhasználási feltételeket.

A Felhasználók kötelezettségei

A Felhasználók elfogadják, hogy a Weboldalt felelősségteljesen használják, a jogszabályok, a közerkölcs és a jelen Felhasználási feltételek teljeskörű betartásával, továbbá, adott esetben, bármilyen más, a packling.hu által e Weboldal számára előírt kódex vagy politika betartásával.

Regisztráció esetén tárolja megfelelően a Packlink.com-tól kapott „Jelszavát” és minden más azonosító és felhatalmazó elemet a szolgáltatások igénybevételéhez. Felelősséget vállal azért, hogy ezeket nem adja tovább harmadik feleknek, és nem engedi meg, hogy ezekhez harmadik felek hozzáférjenek, továbbá felelősséget vállal az ezek nem megfelelő felhasználásából eredő esetleges károkért. Továbbá a Felhasználó vállalja, hogy a lehető leghamarabb értesíti a Packlink.com-t, ha jelszavát elvesztette vagy ellopták, illetve ha bármilyen gyanú fennáll arra, hogy harmadik személy hozzáférhetett a „Jelszóhoz”.

A Weboldal tartalmának felhasználásakor a Felhasználók kötelességet vállalnak a hatályos jogszabályok betartására és a harmadik felek jogainak tiszteletben tartására. Emellett a Felhasználóknak felelősségteljesen, korrektül és törvényesen kell használniuk a Weboldalt, és különös módon tartózkodniuk kell a következőktől (ez a lista nem tekinthető kimerítőnek vagy kizárólagosnak):

 • a Weboldalnak a jogszabályokba, az általánosan elfogadott közerkölcsbe vagy a közrendbe ütköző célokra vagy módon történő felhasználása;
 • a Weboldal bármilyen részének reprodukálása vagy másolása, átalakítása vagy módosítása, az ahhoz való nyilvános hozzáférés engedélyezése bármilyen nyilvános kommunikáción keresztül;
 • olyan cselekedet végrehajtása, amely valamilyen módon az előbb említett, a Packlink.com vagy harmadik felek szellemi vagy üzleti tulajdonára vonatkozó jogok megsértésének tekinthető;
 • a Weboldalon keresztül megszerzett bármilyen típusú információ felhasználása közvetlen eladás vagy bármilyen más típusú kereskedelmi célból tett hirdetés vagy kommunikáció feladására, nem igényelt üzenetek továbbítása több személynek, függetlenül annak céljától, valamint az említett információ bármilyen módon történő értékesítése vagy terjesztése;
 • hamis személyazonosság vagy valaki más személyazonosságának használata a Weboldal használata közben, vagy annak bármilyen szolgáltatása igénybevétele közben, beleértve harmadik felek jelszavainak vagy hozzáférési kulcsainak használatát, vagy más hasonló formákat.

A Weboldal Felhasználóinak be kell tartaniuk a jelen Felhasználási feltételeket és a hatályos jogszabályokat. A Packlink.com fenntartja magának a jogot, hogy törölje vagy korlátozza a Weboldalhoz való hozzáférést azon Felhasználók számára, akik – megítélése szerint – a jelen Felhasználási feltételeknek, a törvénynek vagy a Packlink.com és annak együttműködői által meghatározott normáknak ellentmondó viselkedést tanúsítank, vagy zavarhatják a Packlink.com és annak együttműködői megfelelő működését, képét, hitelességét és/vagy jó hírnevét. Ugyanakkor a Packlink.com felelősségre vonhatja a Felhasználókat a Weboldal helytelen használatából eredő károkért.

A Packlink.com fenntartja a jogot, hogy megtagadja azon Felhasználók hozzáférését, akik nem megfelelően használják a Weboldalt vagy a Packlink.com kommunikációs csatornáit.

Mentesség a Weboldal működésének felelőssége alól

1. A Felhasználók által megadott tartalmak: ha a Weboldalra feltett tartalmak, fájlok, információk, hirdetések, vélemények, fogalmak vagy képek valamelyike a törvény, az erkölcs, a jóhiszeműség vagy a közrend ellen irányul, vagy valamilyen informatikai vírust, esetleg hasonló szoftvert tartalmaz, azokat törölni fogjuk. A Packlink.com nem vállal felelősséget olyan tartalmakért, fájlokért, információkért, reklámért, véleményekért, fogalmakért és képekért, amelyek nem a Weboldaltól függnek, és amelyeket nem a Packlink.com kezel. Továbbá semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget nem vállal a Weboldal vagy a Weboldal részeinek helytelen felhasználásáért a Felhasználó részéről. Az ilyen felhasználásokért a Felhasználó minden esetben saját felelősségére vállal minden olyan következményt, kárt vagy intézkedést, amely a Weboldal vagy a Weboldal tartalmának felhasználásából, illetve ezek reprodukciójából vagy közzétételéből származik.

2. A Weboldalon keresztül a Felhasználóknak nyújtott tartalmak: a Packlink.com semmi esetre sem vállal felelősséget olyan tartalmakért, fájlokért, információkért, reklámért, véleményekért, fogalmakért és képekért, amelyek nem a Weboldaltól függnek, és amelyeket nem a Packlink.com kezel. Továbbá nem vonható felelősségre a Weboldal tartalmainak helytelen felhasználásáért, mivel ez a felelősség kizárólag az illető tartalmakhoz hozzáfért és azokat felhasználó személyt terheli.

3. A Weboldalról elérhető oldalakon található tartalmak: a Packlink.com nem vonható felelősségre semmiféle olyan tartalomért, fájlért, információrét, véleményért, fogalomért vagy képért, amelyet valamilyen kapcsolódó weboldalon, vagy a Weboldalon található linkeken keresztül elérhető oldalakon közvetlen vagy közvetett módon közzétesznek vagy megosztanak, és semmiféle olyan szolgáltatásért sem, amely ezekről a weboldalakról származik vagy azokkal kapcsolatos. Továbbá a Packlink.com szintén kizár minden felelősségvállalást az olyan szolgáltatásokért, javakért vagy termékekért, amelyeket a Packlink.com Weboldaláról való hozzáférésen keresztül adhatnak el vagy szerződhetnek le harmadik feleknek, különösen abban az esetben, amikor a vásárlás vagy a szerződéskötés közvetlenül a harmadik fél weboldalán történik, és még akkor sem, ha megjelennek a weboldal ismertetőjelei vagy annak grafikai elemeit tartalmazó keretek (branding).

4. A Weboldal működése: a Packlink.com folyamatos formában nyújtja szolgáltatásait és tartalmait, és minden rendelkezésére álló technikai eszközt igénybe vesz annak érdekében, hogy az említett szolgáltatásokat kielégítően biztosítsa. A Packlink.com, saját belátása szerint, helyesbítést, javítást vagy módosítást végezhet a Weboldalon, a szolgáltatásokban vagy a tartalomban található információkban, anélkül, hogy ez bármilyen reklamációnak vagy kártérítési követelésnek adna jogot, vagy bármilyen felelősség elismerését jelentené. A Packlink.com nem vonható felelősségre semmiféle olyan kárért vagy előítéletért, amelyek a Weboldal elérhetőségének és műszaki folytonosságának következményei lehetnek. Mindenesetre a Packlink.com minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy műszaki hiba esetén helyreállítsa szolgáltatásait. Felhasználóként Ön az egyedüli és kizárólagos felelős az azonosító kulcsaiért és a Weboldal tartalmához vagy szolgáltatásaihoz való hozzáférésért. Ez az azonosító a titkos kódból vagy kulcsból és a Felhasználó nevéből áll. A Packlink.com nem vonható felelősségre a Weboldal tartalmához vagy szolgáltatásaihoz való hozzáféréshez használt felhasználói belépőkulcsok nem megfelelő használatáért, ahol ezek kötelezők, valamint a Felhasználók általi visszaélés, elvesztés vagy elfelejtés bármilyen következményéért, és annak jogosulatlan felhasználásáért harmadik felek által.

Szellemi és üzleti tulajdon

A Weboldalt alkotó minden tartalom, különösen a tervezés, ikonok, szoftverek, fényképek, modellek, ábrák, hanganyagok, szövegek, logók, védjegyek vagy bármilyen egyéb ipari és kereskedelmi használatra alkalmas jelek szellemi és üzleti tulajdon részét képezik és a Packlink.com és/vagy harmadik felek tulajdonában állnak, akik ezeknek a Weboldalra való beillesztésére felhatalmazást adtak.

Semmi esetre sem szabad úgy érteni, hogy az említett jogokra a Packlink.com bármilyen engedélyt ad vagy ezekről lemond, ezeket továbbítja, teljesen vagy részben átruházza, továbbá nem is biztosít semmilyen jogot vagy jogra irányuló elvárást; különösen a fent említett tartalmak megváltoztatására, kihasználására, reprodukálására, terjesztésére vagy nyilvános közzétételére és elérhetővé tételére a Packlink.com vagy annak megfelelő felhatalmazottai előzetes, kifejezett felhatalmazása nélkül.

A Felhasználási feltételek módosítása

A Packlink.com fenntartja a jogot a jelen Általános szerződési feltételek módosítására, frissítésére vagy felülvizsgálatára jogi okokból és okokból vagy a szolgáltatás nyújtásában, illetve a tartalomhoz vagy a Weboldalhoz való hozzáférésben bekövetkezett változások miatt, valamint olyan módosítások megtételére, amelyek az alkalmazandó etikai magatartásformákból származhatnak vagy adott esetben stratégiai vállalati határozatok miatt. Erről a Packlink.com a Weboldalon keresztül értesíti a Felhasználókat.

Alkalmazandó jogszabályok

A Weboldal jelen Felhasználási feltételeit Spanyolország törvényei szabályozzák.

A Packlink szolgáltatásainak általános feltételei

1. MEGHATÁROZÁSOK

A továbbiakban meghatározunk néhány olyan fogalmat, amelyek a Packlink szolgáltatásainak Általános szerződési feltételeiben (a továbbiakban: Általános feltételek vagy Általános szerződési feltételek) megemlítésre kerülnek:

 • Fuvarozócég: A Packlink együttműködő partnerei.
 • Félreeső területek: olyan, ahol a lakosság száma kevesebb mint 10 000 regisztrált lakos, és azok, amelyek a lakosság sűrűségétől függetlenül több mint 50 kilométerre helyezkednek el a legközelebbi Fuvarozócég létesítményétől.
 • Packlink segítségnyújtási központ: a Packlinkkel való kommunikációs csatorna a szolgáltatások megbeszélésére, kezelésére és reklamációkra.
 • Címzett: Természetes vagy jogi személy, aki a Packlink PRO-n rendelt szállítási szolgáltatás révén árut kap.
 • Feladás: Csomag vagy csomagok elküldése, ugyanarról a feladási helyről történő csomagfelvétellel, és ugyanarra a rendeltetési helyre szóló kézbesítéssel, ugyanazon a dátumon és időpontban és ugyanazzal a Fuvarozócéggel.
 • Feladási címke és Menetlevél: Az a dokumentáció, amelyet mellékelni kell az Áruhoz.
 • Kereskedelmi vagy Proforma számla/Felhatalmazás ügyintézésre: Az a dokumentáció, amit mellékelni kell az Áruhoz abban az esetben, ha az EU-n kívülre történő exportálásról/importálásról van szó, továbbá a Kanári-szigetekre, Ceutára és Melillára történő feladások esetén.
 • Csomagfelvételi helyszín: Arra a címre utal, amelyen a Fuvarozócég felveszi az Árut. Drop-off szolgáltatások esetében arra az előre egyeztetett pontra utal, amelyre a feladónak el kell vinnie a küldeményét, hogy elkezdődhessen annak szállítása.
 • Kézbesítési helyszín: Arra a címre utal, amelyen a Fuvarozócég kézbesíti az Árut. Drop-off szolgáltatások esetében arra az előre egyeztetett pontra utal, amelyen a címzettnek meg kell jelennie, hogy az árut kézhez vegye.
 • Áru: A szállított tétel/tételek.
 • Feladó: Az a természetes vagy jogi személy, aki a feladás csomagfelvételi időpontjában átadja az Árut a Fuvarozócégnek.
 • Előre egyeztetett gyűjtőpontok: Általában üzletek vagy kereskedelmi helyiségek, ahol a feladó elhelyezheti az árut és/vagy ahonnan a címzett kézhez veheti azt.
 • Weboldal: www.packlink.com
 • Felhasználó: Minden olyan (i) jogi személyre vagy jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyra utal, aki nyereségorientált kereskedelmi vagy üzleti tevékenységet végez, vagy (ii) önálló vállalkozó szakmai tevékenységének keretein belül, a Packlinknél megrendeli az áru felvételét és kézbesítését, és aki a szolgáltatáshoz kapcsolódó minden díj kifizetésért felelős, és ezért kizárólag a felhasználó küldhet be a megrendelt szolgáltatással kapcsolatos reklamációkat és kérdéseket. Ezeket csevegésen vagy a webes űrlapon keresztül kell megtenni, azt az e-mail-címet használva, amellyel a Weboldal szolgáltatását igénybe vette.
 • Regisztrált Felhasználó: olyan felhasználó, aki regisztrált a Weboldalra egy fiókot hozva létre. A Packlink szolgáltatásainak megrendeléséhez elengedhetetlen egy fiók létrehozása.

2. A SZERZŐDÉSKÖTÉST MEGELŐZŐ INFORMÁCIÓ

A jelen Általános feltételek kifejezett módon szabályozzák a Auctane, S.L.U. – Adószám: B83357863, a Madridi Cégjegyzékbe a 17.909. kötet, 138. ív, 8. rész, M-309219. oldal, 4. beiratkozás adatokkal regisztrált, lakcím és székhely: C/ Amaltea, 9 28045 Madrid, 11938624-1. számú szállításkezelés tulajdonosa (a továbbiakban Packlink) és a Felhasználó között fennálló kapcsolatot, aki a Weboldalon keresztül a felkínált szolgáltatásokat megrendeli.

A jelen Általános feltételek az információs társadalommal és az elektronikus kereskedelemmel összefüggő szolgáltatásokat szabályozó hatályos szabályozásoknak, valamint a fenti Általános szerződési feltételeknek megfelelően, valamint az alkalmazandó jogi rendelkezéseknek fényében készült.

A Weboldal bármely szolgáltatásának használata és/vagy szerződéskötése feltételezi, hogy a Felhasználó bármilyen fenntartás nélkül elfogadja az Általános szerződési feltételeket, a Weboldal felhasználási feltételeit, valamint az alkalmazandó Különleges feltételeket.

A Packlink tájékoztatja, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások eljárásai azonosak a jelen Általános szerződési feltételekben leírtakkal, ugyanúgy, mint azok, amelyek a böngészés során a képernyőn láthatók, és amelyek kapcsán a Felhasználó kijelenti, hogy az említett intézkedéseket ismeri és elfogadja, mint szükségeseket a Weboldal által biztosított szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez.

A Felhasználók által a böngészés során megadott adatok bármilyen módosítását és/vagy javítását a Weboldalon található útmutatásoknak megfelelően kell végrehajtani.

3. A SZERZŐDÉSKÖTÉS FOLYAMATA

a. A Packlink által nyújtott szolgáltatás

A Packlink egy csomagfeladást lehetővé tevő keresőmotor, amely közvetítőként működik a Felhasználók és a Fuvarozócégek között. A Weboldalon keresztül a Felhasználók megtekinthetik a különböző Fuvarozócégek által felkínált árakat csomagok feladására, és online megrendelhetik az igényeiket leginkább kielégítő Fuvarozócég szolgáltatását, emellett a Weboldalon bármikor ellenőrizhetik feladásuk állapotát a fuvarozó által továbbított információ segítségével.

b. A megrendelést megelőző információ

A Szolgáltatást igénybe venni kívánó Felhasználónak meg kell adnia a tervezett Feladás adatait (belefoglalva a feladó irányítószámát vagy városát, a küldemény címzettjének irányítószámát vagy városát, a feladandó csomag súlyát, hosszát, szélességét és magasságát) a Weboldal „Feladás létrehozása” részében, majd ezt követően elkezdheti a keresést.

 1. Amint a Packlinkhez eljut ez a keresési bemenet, összehasonlítja a Fuvarozócégek által kínált tarifákat a Felhasználó által a keresés folyamán megadott részletezésekkel, majd megjeleníti az elérhető szállítási szolgáltatások listáját, amelyet különféle kritériumok szerint rendez el, például ár, idő és a Fuvarozócég neve.
 2. A Packlink minden egyes felkínált szolgáltatás esetében részletezi a Felhasználó számára annak fő jellemzőit (például, hogy szükség van-e nyomtatóra e feladási dokumentumlétrehozásához, lehetséges-e az utánvét, milyen fedezettel rendelkezik a szolgáltatás).

A kiválasztott feladás további részletei egy legördülőmenüben tekinthetők meg, amely a „Részletek” ikonra kattintva érhető el. 3. A kívánt szolgáltatás kiválasztását követően a Felhasználó megvásárolhatja azt a „Megrendelés” ikonra kattintva.

Ezt követően a Felhasználó a Weboldal egy új lapjára kerül, ahol ellenőrizheti a Packlink által felkínált biztosítási fedezetet, és további információkat adhat meg a feladással kapcsolatban, nevezetesen:

 • A „Személyes adatait” (név és e-mail-cím – ha a Felhasználó azt igényli, ide küldjük el a rendelés részleteit);
 • A „Feladás tartalmát” (a küldemény tartalma és az áru értéke); és
 • a „Kedvezménykupont” (ha rendelkezik ilyennel).
 • Az utánvét szolgáltatás megrendelésének lehetőségét.
 • A következő lépés előtt a Felhasználónak el kell olvasnia és kifejezetten el kell fogadnia a kiválasztott Fuvarozócég Általános szállítási feltételeit, amely a „Feladás tartalma” részben található hiperhivatkozáson keresztül érhető el. Ugyanígy el kell fogadnia Weboldalunk Általános feltételeit és Adatvédelmi politikáját, és ki kell jelentenie, hogy elolvasta a „Tiltott tételek” listáját.
 • A következő oldalon a Felhasználó megadhatja:
 • a „Kézbesítés dátumát” (dátum és időpont);
 • a kötelező „Csomagfelvételi adatokat” (név, e-mail-cím, telefonszám és cím; irányítószám, város, a megye vagy állam és az ország automatikusan megjelennek az előzőleg megadott adatok alapján);
 • az opcionális „Csomagfelvételi adatokat”;
 • a kötelező „Kézbesítési adatokat” (név, telefonszám és cím; irányítószám, város, a megye vagy állam és az ország automatikusan megjelennek az előzőleg megadott adatok alapján);
 • az opcionális „Kézbesítési adatokat”.
 • Iroda–iroda vagy iroda–lakcím feladások esetén nem szükséges megjelölni az irodát, ahol a kézbesítésre fog sor kerülni. A rendeltetési hely esetében azonban meg kell jelölni az irodát, ahol a csomag kézhezvételére sor kerül.
 • Miután az eddig említett összes információt megadta, a „Tovább a fizetéshez” lehetőség kiválasztását követően a Felhasználó a „Fizetés megerősítése” oldalra kerül. Itt a Felhasználó:
 • megtekintheti a „Feladás részleteit” (kiindulási helyszín, kézbesítési helyszín, elviteli dátum, szolgáltatás, tartalom, feladás, biztosítás);
 • meg kell adnia a fizetési módot (PayPal vagy hitelkártya közül választhat), majd a következő oldalon meg kell adnia PayPal számlája (e-mail-cím és jelszó) vagy hitelkártyája (szám, lejárat dátuma hónap és év, biztonsági kód) adatait .
 • Fizetés után a Felhasználó megtekintheti:
 • a Szolgáltatás megvásárlásának megerősítését az arra vonatkozó adatok kíséretében (fuvarozócég, kézhezvétel dátuma, feladás száma, kézbesítési cím és vámszámlák –amennyiben az szükséges);
 • a kézbesítés elfogadása előtt kinyomtatandó dokumentumok kijelölését (a feladási dokumentum és s címke már rendelkezésre állnak pdf formátumban).
 • A Számlázás részre kattintva a Felhasználó letöltheti a számláját.
 • Az előbbiekben leírt lépések befejeztét követően az előzőleg megadott e-mail-címre elküldjük a rendelés megerősítését és minden részletét, továbbá egy linket, amelyen keresztül kinyomtathatja a címkéket, amelyeket a csomagra kell ragasztania.
 • A Felhasználó, miután megvásárolta a feladási szolgáltatást és megkapta a feladási számot, a Weboldalon található „Küldemény nyomon követése” részen keresztül megkeresheti a küldeményét és ellenőrizheti annak állapotát. A Felhasználónak mindig a formanyomtatványban megadott e-mail-címet használva kell a Packlink.com-hoz fordulnia. A Packlink nem tudja azonosítani azokat a felhasználókat, akik a Személyes adatok formanyomtatványban megadott e-mail-címtől eltérő fiókokat használnak.

Vegye figyelembe, hogy a Felhasználó által kiválasztott csomagfelvételi dátum és időpont nem garantálható minden szolgáltatás, és minden Fuvarozócég esetében. A Felhasználó ellenőrizheti, hogy az illető szolgáltatás garantált-e a vásárlás pillanatában.

c. A Packlink által biztosított kiegészítő funkciók

*i. Több feladást tartalmazó mappa: egy olyan rész, ahol a Felhasználó egyidőben több Feladást helyezhet el egyetlen mappában, megadva ott egy fuvarlevelet vagy egyéb hasonló dokumentumokat, amelyek helyettesítik azt minden különböző Feladás esetén. Vegye figyelembe, hogy a Felhasználó és a Fuvarozócég között létrejött szállítási szerződés tárgyát egyetlen vagy egy sor Feladás képezheti. *ii. Integrációk online üzletekhez: a Packlink.PRO lehetővé teszi Felhasználói számára, hogy különböző üzletek moduljait integrálják. Ezen integrációk célja, hogy a Felhasználó az üzletében létrehozott rendelések feladását a Packlink.PRO-n keresztül hajtsa végre

d. Az áru felvétele

Miután a Packlink PRO megerősítette a Felhasználó számára, hogy az igényelt szolgáltatások megrendelését sikeresen véglegesítette, és elérkezett az áru felvételére kiválasztott dátum és idősáv, a fuvarozócég egyik futárja jelentkezni fog csomagfelvételre. Ez alól a drop-off szolgáltatás képez kivételt, amely esetében a feladó egy előre egyeztetett ponton kell a csomagot leadja. Az új csomagfelvétel időpontját a Packlinken kell újraütemezni, a Packlink Segítségnyújtási porttálján keresztül.

A félreeső területekre történő feladások, úgy belföldi mint nemzetközi feladás esetén a szolgáltatás késést és visszavonást/kiesést szenvedhet el. Erre vonatkozóan a 17. záradékban talál további információkat: Felelősség aluli mentesség.

A Felhasználónak mindig igényelnie kell az árut felvevő Fuvarozócégtől egy csomagfelvételi szállítólevelet vagy fuvarlevelet. Nem fogadhatók el olyan reklamációk, amelyeket nem kísér csomagfelvételi bizonylat, mivel ebben az esetben semmi sem bizonyítja azt, hogy a Fuvarozócég felvette az árut.

e. Az áru kézbesítése

A kézbesítésre azon a címen kerül sor, amelyet e Felhasználó a rendeléskor megadott. Ha a küldeményt nem volt lehetséges a Címzettnek kézbesíteni, akkor a Fuvarozócég értesítést hagyhat a Címzett számára, hogy az újraütemezhesse a kézbesítést, majd a raktárába szállítja az árut Ennek ellenére, mivel nem minden Fuvarozócég hagy értesítést, a Felhasználónak be kell lépnie a Weboldalra, és ellenőriznie kell az áru nyomon követését, és értesítenie kell a Címzettet. A feladáshoz igénybe vett szolgáltatás és/vagy Fuvarozócég függvényében, a kézbesítés meghiúsulása esetén végre lehet hajtani egy második próbálkozást a rendeltetési címen (ez nem jelent felárat a Felhasználó számára). Tartsa szem előtt, hogy bizonyos országokban a Címzett távolléte esetén a Fuvarozó egy másik címen hagyhatja az árut, mint például egy szomszédnál vagy egy előre egyeztetett gyűjtőponton.

Ha a feladást a rendeltetési helyen visszautasítják, vagy a szállítást végrehajtó cég bármilyen más okból kifolyólag nem tudja véghez vinni a feladás kézbesítését, akkor a Packlink a lehető leghamarabb tájékoztatni fogja a Felhasználót a kézbesítést megakadályozó körülményektől a feladás nyomon követésén keresztül, vagy ha ez technikai problémák miatt nem lehetséges, akkor e-mailben. A Felhasználó írásban kell válaszoljon a Packlinknek, az értesítés kézhezvételétől számított legtöbb két (2) napon belül, amelyben tudatnia kell, hogy vissza szeretné-e kapni a küldeményét, vagy másik rendeltetési helyre szeretné azt elküldeni. A két (2) napos határidő elteltével, amennyiben a Felhasználó nem értesítette a Packlinket a döntéséről, a feladást – annak természete és típusa függvényében – a hatályos alkalmazandó jogszabályok értelmében fogják kezelni. Minden esetre a Felhasználót fogja terhelni a megfelelő kiegészítő díjak, valamint a fuvarlevél, illetve a további fellépő költségek és díjak kifizetése. Ha az árut visszatérítik a Feladónak, vagy a Felhasználó kérésére más címre küldik el, akkor a Felhasználó ki kell fizesse a Packlinknek az illető útszakaszon történő szállítást.

A Garantált kézbesítés kivételével a Weboldalon látható minden kézbesítési határidő tájékoztató jellegű, és az illető Fuvarozócég által megadott információkra alapszik. A szolgáltatások Weboldalon való megrendelése előtt tanácsos átnézni a kiválasztani kívánt Fuvarozócég általános feltételeit. Az áru kézbesítése esetenként olyan okok miatt késhet, amelyek felett sem a Packlink sem pedig a Fuvarozócég nem rendelkezik irányítással. Minden egyes szállítási idő hétfőtől péntekig, munkanapokra és munkaórákra értendő. Ünnepnap esetén, legyen az a feladás helyén, a rendeltetési helyen vagy a szállítás valamelyik szakaszában, az illető nap nem vehető számításba. Az olyan csomagszállítási és hasonló szolgáltatások esetén, amelyek tartalmas de kis számú áruk (maximum 5 csomag, maximum 30 kg csomagonként) feladásának csomagfelvételét és kiszállítását tartalmazzák, illetve ha ezeket a csomagokat egyetlen személy könnyedén mozgatni tudja további segítség nélkül a járműn található gépek vagy felszerelés segítségével, a berakodási vagy a kirakodási műveleteket a Fuvarozócég fogja elvégezni.

Az olyan küldemények esetén, amelyeknek berakodásához és/vagy kirakodásához különleges vagy specifikus felszerelésekre van szükség, a szállítás lehetséges, de a Felhasználó beleegyezik abba, hogy kézbesítéskor az árut az út szélén hagyják, vagy a fuvarozócég valamelyik raktárában helyezzék el, amely a címzett lakcíméhez a legközelebb található, és ahonnan a címzett 2 munkanapon belül átveheti azt. A Packlink segíteni fog járművet és különleges felszereléseket találni az ilyen kézbesítések számára, ha azt a Felhasználó igényli, viszont minden esetben a Felhasználónak kell a felhatalmaznia a Többletköltségeket. A Packlink nem mozgósít különleges járműveket mindaddig, amíg a Felhasználó el nem fogadta a többletköltség kifizetését.

A Packlink nem engedélyez postahivatalba sem pedig a lakcím postaládájába történő kézbesítést.

4. A FUVAROZÓCÉGEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A feladások kézbesítésekor és a csomagfelvételkor az egyes Fuvarozócégek Általános feltételei alkalmazandók. Ezeket a feltételeket a Fuvarozócégek weboldalain tekintheti meg. Továbbá, amint azt a 3.2. rész (Szolgáltatás megrendelése) kimondja, A Felhasználó el kel fogadja ezeket a feltételeket a feladás véglegesítésekor, ahol ezekhez hozzá is férhet. Amennyiben eltérés jelentkezik a jelen Weboldal és a Fuvarozócég weboldalai között a csomagfelvételre és a kézbesítésre vonatkozóan, a fuvarozócég Szolgáltatási feltételei fognak elsőbbséget élvezni, mivel a Weboldalunkon közzétett díjak a Fuvarozócégek tarifáira alapozódnak. Ha viszont a biztosítási fedezetre vonatkozik az eltérés, mindenképpen a Packlink Weboldalán jelenlevő feltételek lesznek érvényesek.

5. A PACKLINK KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI

A Packlink felelős az áru felvételének és kézbesítésének megszervezéséért a Felhasználó által a rendelés véglegesítése során kiválasztott Fuvarozócégen keresztül. A Packlink nem kerül közvetlen kapcsolatba az áruval. Mindössze vállalja a feladás irányítását/kezelését egy olyan Fuvarozócégen keresztül, amelyik a Packlinkkel együttműködik, és amelynek a Packlink ügyfele. A Packlink PRO segíthet minden olyan reklamáció/megbeszélés kapcsán, amelyet a Felhasználó igényel, de kizárólag abban az esetben, ha ez írásban történik, arról az e-mail-címről, amellyel a Felhasználó a szolgáltatást megrendelte a Packlinken.

A Felhasználók ugyanezen a közegen keresztül fognak válasz kapni reklamációjukra/megbeszélésükre. További információért olvassa el a 13. záradékot: „Reklamációk kezelése”.

A Fuvarozócégnek és/vagy a Packlinknek joga van bármilyen árut visszautasítani, ha erre meghatározott oka van. Ilyen ok többek között de nem kizárólagos jelleggel a csomagolás hiánya, nem megfelelő csomagolás, az áru meghaladja a szolgáltatás megrendelésekor megadott méret- és súlyértékeket, vagy mert az áru természete erre kötelez minket (lásd: Tiltott tételek listája).

6. FELHASZNÁLÓK KÖTELEZETTSÉGEI

Minden egyes küldeményt megfelelően kell becsomagolni és a szállítás során megvédeni a Csomagolási útmutatóban leírtak alapján, figyelemebe véve a csomag tartalmát, és garantálva, hogy az nem okoz károkat vagy sérüléseket a fuvarozó felszerelésének vagy személyzetének. A felhasználó a felelős annak garantálásáért, hogy a csomagolás megfelelő legyen az áru szállításához. Nem fogadható el reklamáció olyan áru kapcsán, amely nem alkalmazkodik a Csomagolási útmutatóhoz legyen az a Weboldalon szereplő, vagy a kiválasztott fuvarozócég útmutatója. Azok a tételek, amelyek nem dobozban utaznak vagy nincsnek megfelelően becsomagolva, kizártak a Packlink által kínált szolgáltatások alól, és késést, visszatérítést vagy visszatartást szenvedhetnek el. Az ilyen esetekben a Packlink semmilyen szállítási összeg visszatérítését nem vállalja, és a Felhasználót terheli minden olyan költség, amely a rendelés törléséig véghezvitt szállítás, a „Meghiúsult csomagfelvétel” vagy az árú feladási helyre való visszatérítése miatt jelentkezett. Továbbá a Felhasználó vonható felelősségre, ha a szállítás során az áruja más Feladásokban kárt tett, és ez az áru helytelen vagy alkalmatlan csomagolása miatt történt.

A Feladónak meg kell győződnie arról, hogy a rendeléskor kiválasztott Fuvarozócég futárának kézbesíti az árut. Amennyiben a Feladó és a Felhasználó nem ugyanaz a személy, a Felhasználó köteles tájékoztatni a Feladót, hogy melyik cég fogja a csomagfelvételt végrehajtani, e tájékoztatás elmulasztása semmiféle felelősséget nem jelent a Packlinkre nézve.

Minden egyes feladást helyesen kell felcímkézni, és minden feladási címkét, menetlevelet és kereskedelmi számlát (ha erre szükség van) úgy kell felragasztani, hogy azok ne essenek le, és a csomag/áru legnagyobb lapos felületére kell ragasztani ezeket, hogy minél láthatóbbak legyenek. Továbbá meg kell győződnie arról, hogy több csomag ugyanazon rendeléssel való feladása esetén a feladási címkék és menetlevelek mind megfelelően fel lettek ragasztva.

Ha a Feladó nem címkézte fel megfelelően a rendelést alkotó csomagokat, akkor a Fuvarozócég futára megtagadhatja a csomagfelvételt. Sem a Packlink sem pedig a Fuvarozócég nem vonhatók semmi esetre sem felelősségre az olyan kézbesítési késésekért, kézbesítés hiányosságárt vagy annak teljes elmaradásáért, amelynek oka egy nem megfelelő vagy félreérthető címke, vagy bármilyen más hiba, amit a Feladó követett el a címkézés során. Figyelembe kell venni, hogy a feladási címkével és menetlevéllel nem rendelkező árukat nem lehet költségmentesen visszatéríteni. Ha egy feladást ilyen okból kellett visszatéríteni, nincs joga visszaigényelni a szállítás árát. Emellett a jelentkező felárak is a Felhasználót fogják terhelni (lásd a 9. záradékot: Szolgáltatás kiegészítő díjai).

Minden adat, amit a Felhasználó a feladás rendelésével, címkéjével, szállításával vagy számlázásával kapcsolatban megad (elektronikus úton is beleértve) pontos, teljes, elégséges és találó kell legyen a megrendelésben megadottakkal. Ezek az adatok tartalmazzák, többek között, a csomag súlyát és méreteit, a csomag tartalmát és a Címzett következő adatait: teljes név, teljes cím irányítószámmal együtt, telefonszám (mindig a rendeltetési hely országának száma) és e-mail-cím. Nem a futár felelősség ezt ellenőrizni.

A Felhasználó elkötelezi magát arra, hogy helyesen nyilatkozik a csomag tartalmáról és értékéről.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az értékre való nyilatkozat a Kiegészítő biztosítási fedezet megrendelése nélkül semmilyen kártérítésre nem ad jogot, mivel az említett „érték” mező kizárólag tájékoztató jellegű a vámhatóság és statisztikai felmérés részére.

H a Felhasználó nem adott meg minden szükséges adatot, akkor a Fuvarozócég futára megtagadhatja a csomagfelvételt és/vagy kézbesítést, és a Felhasználót terhelik az emiatt fellépő esetleges költségek.

Az áru minden törvényes kötelezettségnek és az áruk közúti, vízi vagy légi szállítására vonatkozó minden szabályozásának meg kell feleljen, és azokhoz kell igazodjon. Minden olyan adminisztratív szankció, amely az előző pont be nem tartásából, vagy az áru illegálissá való nyilvánításából – történjen ez a feladási hely, a szállítás vagy rendeltetési hely országában – származik, teljes mértékben a Felhasználót fogja terhelni.

A Felhasználót terhelő költségek többek között a következők lehetnek: szállítási költségek, felárak (pl. többek között a vészhelyzet miatti, kezelési vagy üzemanyag miatti pótdíjak), raktározási költségek, ÁFA, illetékek, kamatok, büntetések, adminisztrációs díjak, vámjogok, biztosítási díjak és minden olyan egyéb költség, amelyet a Packlink a Felhasználónak számolhat fel a szállítás miatt, vagy a szabályozó szervek kérésére a jelen feladással és minden olyan egyéb mennyiséggel kapcsolatban, amely a jelen Általános feltételek fényében áll fenn.

A Felhasználó feladata a feladásának nyomon követése, és a Packlinkkel való kapcsolatfelvétel a Segítségnyújtási központon keresztül abban az esetben, ha bármilyen késést, incidenst vagy frissített információ hiányát tapasztalja .

A Felhasználó vállalja, hogy együttműködik a Packlinkkel és a Fuvarozócéggel az incidensek megoldásához a megrendelt szolgáltatás által kijelölt határidőkön belül, ami általános szabályként, de nem kizáró jelleggel, két munkanapot jelent.

A Felhasználónak biztosítania kell a Packlink számára a kézbesítések kezeléséhez és az áru lokalizálásához szükséges információt, továbbá minden más olyan adatot, ami a szolgáltatás helyes lebonyolításához szükséges.

A Felhasználó kötelessége tájékoztatni a harmadik országok címzettjeit az áru kézbesítésekor kifizetendő kezelési díjakról és a vámdíjakról, hogy elkerülje az incidenseket, a vámnál való leadásokat vagy elhagyásokat. A Felhasználó elfogadja, hogy ha a Címzett nem fizeti ki ezeket az illetékeket, akkor ezek kifizetése a Felhasználó terheli, és a kifizetés ugyanazzal a fizetési móddal történik, mint amit a szolgáltatás megrendelésekor megadott.

A Felhasználónak biztosítania kell a szükséges dokumentációt az esetleges balesetek (törés, lopás, eltérítés, közúti baleset stb.) kezelésére a 13. záradékban kijelölt határidőkön belül: Reklamációk kezelése.

A Felhasználónak a Packlinken keresztül kell rendeznie minden megbeszélést/reklamációt, amelynek kezelését a Packlink folytatja le a Fuvarozócéggel a Felhasználó nevében. Ha a Felhasználó közvetlenül a Fuvarozócéget keresi fel, lehetséges, hogy így utólag bonyolultabbá válik az incidens kezelése. A Packlink semmilyen felelősséget nem vállal a Felhasználónak a Fuvarozócég irányába tett intézkedései esetén.

A Felhasználó elfogadja, hogy amennyiben nem felel meg e rész feltételeinek, illetve a jelen Általános feltételekben és a kiválasztott Fuvarozócég általános feltételeiben leírt többi kötelezettségének, a Packlink és a Fuvarozócég mentesül mindennemű felelősség alól bármilyen felmerülő felár, költség, veszteség vagy kár esetén. Ugyanúgy, ebben az esetben a Felhasználó vállal minden felelősséget, amely e rész, illetve a Packlink és a Fuvarozócég feltételeinek való megfelelés hiányának okából következő bármilyen kár, felár vagy előítélet miatt.

7. TILTOTT ÉS/VAGY SÉRÜLT TÉTELEK

A Tiltott tételek listán szereplő tételeket a Packlink egyetlen szolgáltatóján keresztül sem lehet feladni. Továbbá azt is figyelembe kell venni, hogy exportálás esetén a szállítandó áruk a vámhatóságok által engedélyezettek kell legyenek. A Felhasználó kötelessége ellenőrizni, hogy a feladni kívánt tétel nem szerepel a Tiltott tételek listáján.

A Tiltott tételek listáján szereplő áruk esetében megtagadható a csomagfelvétel, késéseket szenvedhetnek, visszatéríthetik őket, vagy a vámhatóság elkobozhatja azokat. Ha megvalósul egy olyan feladás, amely a Fuvarozócég és/vagy a Packlink.com tudtán kívül valamilyen Tiltott tételt tartalmazott, akkor a Feladó nem jogosult semmilyen Tiltott tételekkel kapcsolatos költségtérítésre, és semmiféle reklamáció nem lesz engedélyezett bármilyen más típusú kézbesítéssel vagy csomagfelvétellel kapcsolatban. Ha a Fuvarozócég valamilyen, a Tiltott tételek listán szereplő árut vett fel, akkor lehetséges, hogy a Felhasználónak pótdíj kifizetését kell vállalnia, valamint az áru visszatérítését, és nem lesz lehetősége az általános vagy a kiegészítő fedezet reklamálására.

Figyelembe kell venni, hogy a Packlink a feladásokkal kapcsolatos kérések kezelésére automatizált informatikai rendszert használ, ezért a Packlink csapata nem tudja ellenőrizni, hogy a Feladó mit ad fel. A Felhasználó felelőssége, hogy tájékozódjon a kiválasztott Fuvarozócég feltételeiről, vagy megbeszélést igényeljen a Packlink segítségnyújtási portálján keresztül, hogy meggyőződjön az áru elfogadásáról. Ha a tétel olyannyira megsérült, hogy azt lehetetlen szállítani, a Fuvarozócég ugyancsak visszatarthatja a csomagot, hogy azt a Felhasználó vegye át. Ha az árut biztonsági vagy egészségügyi okokból nem lehetett visszatartani, a Fuvarozócég úgy is határozhat, hogy megsemmisíti a csomagot előzetes értesítés nélkül.

8. NEMZETKÖZI SZÁLLÍTÁS ÉS VÁM

Az olyan szállítási szolgáltatások esetén, amelyeknél a Packlink Spanyolországon kívül levő országokban kell az áru felvételét vagy kézbesítését végrehajtsa, a Packlink felelőssége, hogy igazodjon az alkalmazandó nemzetközi rendelkezésekhez és egyezményekhez. Amennyiben a feladáshoz csatolni kell vagy alá kell írni valamilyen dokumentumot, arról a rendelési folyamat során értesíteni fogjuk a Felhasználót. Ezeknek a dokumentumoknak kísérniük kell az árut. Ha ez nem történik meg, akkor a feladást visszatarthatják, vagy a Fuvarozócég pótdíjat számolhat fel, amellyel a Packlink a Felhasználót kell terhelje.

Olyan feladások esetén, amelyeknek kézbesítésére az Európai Unión kívül kerül sor, a Felhasználó elfogadja, hogy kizárólag végeleges exportálás lehetséges, a szolgáltatás nem tartalmaz ideiglenes exportálásokat (visszaküldések, visszatérítés, céges javak átküldése stb.).

Kereskedelmi vagy proforma számlát kell mellékelni (ha az áru kereskedelmi értékkel rendelkezik) magyar és angol nyelven. Ebben a Felhasználó részletesen le kell írja az exportálandó tételt, illetve az exportálás okát. Ha a vámhatóság úgy észleli, hogy a leírás nem egyezik meg a feladott termékkel vagy az exportálás részletezése nem hihető (például: azt nyilatkozta, hogy ajándék, de valójában vásárlásról van szó), akkor pótdíjat számolhatnak fel, visszatéríthetik a feladást, elkobozhatják vagy megsemmisíthetik azt. A Felhasználónak meg kell győződnie róla, hogy a számla adatait helyesen adta meg. A kereskedelmi számla vagy a proforma számla több példányát kézbesíteni kell a csomagfelvételt végző Fuvarozócég számára. A szükséges másolatok száma a rendelés végrehajtásakor kerül meghatározásra.

Az árunak meg kell felelnie és alkalmazkodnia kell a vámhatóság által kibocsátott felhatalmazásokban kiszabott minden feltételnek, valamint minden olyan feltételnek, amely a vámjogszabályok alkalmazása értelmében az illető árukra vonatkozik. Minden olyan büntetőjogi vagy adminisztratív szankció, amely az előző pont be nem tartásából, vagy az áru illegálissá való nyilvánításából származik – történjen ez a feladási -, a tranzit - vagy a célországban –, teljes mértékben a Felhasználót fogja terhelni.

A Felhasználó felelős a vámhatóságnak megadott információ pontosságáért, teljességéért és naprakészségéért minden egyes alkalommal, amikor e hatóságnak olyan információt ad meg, amely tartalmazza a Packlink.com/hu-HU EORI-számát (gazdasági szereplők nyilvántartási és azonosító száma), illetve a megadott információkat alátámasztó összes dokumentum hitelességéért, pontosságáért és érvényességére, és adott esetben az árukra vonatkozó vámeljárással kapcsolatos minden kötelezettség betartásáért.

Esetenként a Felhasználónak ezek mellet még egy eredeti Ügyintézésre való felhatalmazást is csatolnia kell, megfelelően kitöltve és aláírva. Ez a dokumentum a megrendelt szolgáltatás megerősítésekor válik elérhetővé a Felhasználó számára. Ha ezt a dokumentumot nem mellékelte megfelelően a feladáshoz, nem garantálható a vámügyintézés.

Ha a tatalom Felhasználó által bevallott mennyisége helytelen, a Packlink semmilyen alkalmazandó vagy ebből következő költségért nem vállal felelősséget. Azok a feladások, melyek értéke meghaladja az ötezer ötszáz eurót (5500,00 €), kését szenvedhetek el, mivel ügyintézésükhöz több időre van szükség. A Packlink nem teszi lehetővé olyan feladások rendelését, amelyeknek értéke meghaladja a szerződhető kiegészítő kártérítés maximális összegét.

A Packlinknél a Felhasználó kizárólag a csomagfelvétel, a szállítás és a kézbesítés összegének értékében végez rendelést, és azt fizeti ki. A Packlinknek nincs befolyása a feladás országaiban kötelező adók és illetékek felett. A Felhasználó felelőssége annak ellenőrzése, hogy a célországba történő megérkezéskor a feladást milyen illetékek, díjak vagy vámilletékek fogják terhelni. Ezt legegyszerűbben a rendeltetési hely országának nagykövetségén vagy konzulátusán lehet kideríteni. A Packlink tanácsadást biztosít ebben a témában, bár csak tájékoztató jelleggel, amit a GYIK résznél lehet megtalálni. A Packlink nem rendelkezik sem felhatalmazással sem pedig jogkörrel ezen előírások és alkalmazandó adók pontos megadásához. A Címzettnek kell kifizetnie minden olyan vámilletéket és adót, amelyet a rendeltetési hely országának vámhatósága kiszab. Ellenkező esetben, amint a Packlink tudomást szerez e ki nem fizetett díjakról, a Felhasználó terhére fog felszámolni minden olyan vámilletéket, adót vagy egyéb díjat, amit a Címzett nem fizetett ki. E díjak és illetékek kifizetéséért a Felhasználó felelős abban az esetben, ha azok kifizetését a csomag átvevője vagy Címzettje megtagadta. Számos ország pótdíjat fog felszámolni az áru megsemmisítéséért/elghagyásáért abban az esetben, ha ezek az illetékek nem lettek kifizetve. A Felhasználó ugyancsak felelős lesz az ilyen díjakért.

Ez a politika az importálások esetében is érvényes, amikor is a Címzett a felelős az összes jelentkezhető vámilleték, jog és díj kifizetésért. Továbbá, importálás esetén, az ügyintézés elvégeztével a Fuvarozócég értesíteni fogja a Felhasználót az árura kiszabott költségekről az ország területén, aminek összegét a kézbesítés pillanatában kell kifizetni. Abban az esetben, ha a Felhasználó nem tesz eleget az említett összeg kifizetési kötelezettségének az értesítéstől számított legtöbb két napon belül, a Packlink fenntartja a jogot, hogy az árut Spanyolország vámhatóságánál hagyja. Ez lehetséges adminisztrációs szankciókat vonhat maga után az importőr terhére (jelen esetben ez a Felhasználóra), amelyek miatt a Packlink PRO semmiféle felelősséget nem vállal.

Abban az esetben, ha szükségessé válik egy áru visszaküldése feladási országon kívülről, ez a feladásnak megfelelő importálási illeték alkalmazásával fog megtörténni. Az importálási tarifák nem mindig érhetők el nyilvánosan, és általában 30 %-kal drágábbak az exportálási tarifáknál. Lehetséges, hogy ez az ár magasabb az áru exportálására fizetett árnál. A feladást megrendelő Felhasználó felelős e díj kifizetéséért.

9. A SZOLGÁLTATÁS KIEGÉSZÍTŐ DÍJAI

A kiegészítő díjak nem a Packlink.com-tól függnek, hanem az ügyfelek által kiválasztott Fuvarozócégektől vagy az illető Fuvarozócégek által használt járműtől. Emiatt a Packlink.com nem tud pontos összeget leszögezni a kiegészítő díjak számára. A Felhasználó elfogadja, hogy a Packlinknek hatalmában áll az illető pótdíjak kiszabása és behajtása azon a fizetési eszközön keresztül, amelyet a Felhasználó a szolgáltatás megrendelésekor használt. Amennyiben a behajtás nem valósítható meg az említett fizetési formán keresztül, a Packlink minden lehetséges eszközt felhasznál, jogi intézkedéseket is beleértve, annak érdekében, hogy a függőben levő összeget a Felhasználótól behajtsa. a. Bevallott súly/méret közötti eltérés A feladás súlyának és méreteinek megadásával a Felhasználó a továbbiakban előre kifizeti a megrendelt szolgáltatást a megadott súly és méretek függvényében. Kötelező minden egyes csomag pontos súlyát és méreteit megadni. A Fuvarozócég többször beszkennel minden csomagot/árut. Ha a feladás súlya meghaladja a rendelés véglegesítése pillanatában nyilatkozott értékeket, akkor azt visszatarthatják, késhet a szállítása és/vagy kézbesítése, vagy visszatéríthetik azt a feladás helyére. A Packlink megterheli az ügyfél számláját a rendeléskor kiválasztott fizetési mód használatával, a Felhasználó e-mailles értesítést kap számlájának az illető összeggel való megterheléséről. Ezek a megterhelések a Packlink közzétett tarifái alapján lesznek alkalmazva, az esetleges kedvezmények, amelyekkel a felhasználó Packlink fiókjában rendelkezik, nem lesznek beleszámolva. Ezeket a megterheléseket akkor alkalmazzuk, amikor a fuvarozó értesít minket a csomag valós méreteiről, ez az időszak a rendelés véglegesítésétől számított legtöbb 1 év lehet. b. Meghiúsult csomagfelvétel Ha a csomag nem állt készen csomagfelvételre az előre egyeztetett helyszínen és időpontban, egy pótdíj kerül felszámításra a „Meghiúsult csomagfelvétel” miatt. E pótdíj összege legkevesebb 2,00 € és legtöbb 15,00 € plusz ÁFA, a csomagfelvételre használt jármű és a kiválasztott Fuvarozócég függvényében. Akkor fogunk többletdíjakat felszámolni, amikor a Felhasználó vagy a Címzett hibájából jelentkezik a csomagfelvétel késése vagy a meghiúsult csomagfelvétel, és ezeket a megrendelés véglegesítésekor nem foglalta bele/nem fedezte. c. Címmódosítások Címmódosítás alatt a csomagfelvétel vagy a kézbesítés címében történt bármilyen módosítást értjük. Ez a többletdíj akkor is jelentkezhet, amikor a megadott címben valamilyen adat hiányzik. E pótdíj összege legkevesebb 2,00 € és legtöbb 15,00 € plusz ÁFA, a csomagfelvételre használt jármű és a Fuvarozócég függvényében. Ha a kézbesítést másik irányítószámmal kell végrehajtani, még akkor is, ha az szintén ugyanazon a településen található, ez újraküldésnek számít nem címmódosításnak, ezért ennek költsége ugyanannyi lesz mint az eredeti feladásé. d. Kiegészítő kézbesítések Ha a Fuvarozócég kimerítette kézbesítési kísérleteinek számát a szolgáltatás típusa és működési feltételei alapján (általában elvégzik az első próbálkozást, majd másnap még egyet ingyen), minden egyes további kézbesítési próbálkozás többletdíjjal jár, ami legkevesebb 2,00 € és legtöbb 5,00 € + ÁFA a csomagfelvételre használt jármű és a kiválasztott Fuvarozócég függvényében.

10. FIZETÉSI MÓDOK

A Weboldal a következő fizetési módokat fogadja el: Hitelkártya vagy betéti kártya: Visa, MasterCard. PayPal-számla. E két fizetési módon keresztül lehetőség van a halasztott fizetési mód kiválasztására, így 15 naponta állítunk ki Önnek számlát. Ezt a lehetőséget a fiókbeállításokban lehet kérni a fizetési módok résznél.

11. HALASZTOTT SZÁMLÁZÁS

A Packlink lehetővé teszi cégek és magánszemélyek számára, hogy igénybe vett szolgáltatásaiért összevont fizetést alkalmazzon. Ennek beállításához fel kell vennie a kapcsolatot a Packlinkkel és meg kell adnia a szükséges dokumentumokat a halasztott fiók beállításához. Amint a megfelelő részleg azt elfogadta, a Felhasználó hozzáférhet új fizetési formájához.

A halasztott fizetési móddal rendelkező Felhasználó vállalja, hogy tizenöt naponta minimum harminc (30,00 €) euró értékű számlázást hajt végre, ellenkező esetben, ha a számlázási ciklus lejártáig nem érte el az említett összeget, a Packlink fenntartja a jogot, hogy törölje a halasztott számlázás lehetőségét. A Packlink havi 2 számlázási ciklust alkalmaz, amelyeknek utolsó napjai 15-e és minden hónap utolsó napja, a közvetlen terhelést pedig a számla kibocsátását követő munkanapon hozzuk létre.

Ha átvételi visszatérítés jelentkezik az ügyfél részéről, a Packlink megterhelheti az okozott pénzügyi felárak összegével. A kibocsátott számla ki nem fizetése az Ügyfél halasztott fizetések számlához való hozzáférésének törlését vonja maga után.

12. KEDVEZMÉNYKUPONOK

Alkalmanként a Packlink e-mailben kedvezménykuponokat küld azon regisztrált Felhasználói és ügyfelei számára, akik engedélyezték a kereskedelmi hírlevelek fogadását. Amennyiben a felhasználó egy ilyen kuponnal rendelkezik, a kedvezmény igénybevételéhez meg kell adnia a kupon számát, amikor a rendelést végrehajtja. Ugyanazon feladás keretein belül csak egyetlen kedvezménykupont lehet felhasználni. Ha a kuponok lejártak, azokat többé nem lehet a Weboldalon igénybe venni, és nincs lehetőség ezek érvényességi dátumának módosítására. A kedvezménykuponokat semmilyen esetben sem lehet készpénzre beváltani.

13. REKLAMÁCIÓK KEZELÉSE

a. A Packlink maximális felelőssége

A Packlink maximális felelősségét az általa felkínált áruszállítási szolgáltatásokra alkalmazandó belföldi és nemzetközi jogszabályok rendelkezései szabályozzák.

Jelenleg az említett jogszabály a következő:

 • i. Spanyolországban történő szárazföldi szállítás: A 15/2009. számú törvény és annak végrehajtási jogszabályai.
 • ii. Nemzetközi szárazföldi szállítás: A Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló, Genfben, 1956. május 19-én kelt egyezmény (CMR).
 • iii. Spanyolországban történő vasúti szállítás: A 15/2009. számú törvény és annak végrehajtási jogszabályai.
 • iv. Nemzetközi vasúti szállítás: A Genfben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény.
 • v. Spanyolországban történő légi szállítás: Az 1960-ban kelt légi közlekedésről szóló törvény és Kereskedelmi Kódex.
 • vi. Nemzetközi légi szállítás: A nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló, 1999. május 28-án Montrealban kötött egyezmény.
 • vii. Spanyolországban történő vízi szállítás: 1949. december 22-én kelt törvény. Nemzetközi vízi szállítás: A hajóraklevelekről szóló, 1924. augusztus 25-én kelt, egyes szabályok egységesítéséről szóló egyezmény; 1924-ben kelt Brüsszeli Egyezmény; 1968-ban kelt Hága-Visby Jegyzőkönyv; 1979-ben kelt Brüsszeli Jegyzőkönyv.
 • viii. Az univerzális postai szolgáltatásról, a felhasználók jogairól és a postai piacról szóló, 2010. december 30-án kelt, 43/2010. számú spanyol törvény.

b. Reklamáció módja és határideje károk és elvesztés esetén

A Packlink nem tudja azonosítani a Felhasználót ha az egy olyan fiókról nyújt be reklamációt, amely különbözik a regisztrációkor megadott e-mail-címtől. Mindazonáltal a Felhasználó felhatalmazhat harmadik személyeket a reklamáció benyújtására, de ez kizárólag egy hitelesített nyilatkozat kíséretében lehetséges.

Ha a Felhasználó reklamációt szeretne benyújtani, azt a Packlink segítségnyújtási központján keresztül kell megtennie, és minden esetben ki kell töltenie írásban egy reklamációs formanyomtatványt. A Packlink segítségére lesz/tanácsokkal látja el a Felhasználót minden ügyintézés elvégzéséhez.

Minden egyes elvesztés, elrejtett vagy nem észrevehető kár esetén benyújtott reklamációt a továbbiakban részletezett határidőkön belül kell benyújtani, ezeket a határidőket a kézbesítést követő naptól kezdve kell számítani:

 • i. Belföldi szárazföldi szállítás: 7 nap
 • ii. Nemzetközi szárazföldi szállítás: 7 nap
 • iii. Belföldi légi szállítás: 10 nap
 • iv. Nemzetközi légi szállítás: 14 nap
 • v. Belföldi vízi szállítás: 24 óra
 • vi. Nemzetközi vízi szállítás: 3 nap

Ha az áru elvesztése vagy sérülése szemmel látható, a Címzettnek ki kell fejeznie fenntartását a kézbesítés időpontjában, és a problémát jeleznie kell a kézbesítési szállítólevélen, fuvarlevélen vagy a fuvarozó PDA (táblagép) készülékén. A Címzettnek fel kell tüntetnie a kézbesítési szállítólevélen, hogy „Megsérülve” kapta meg az árut. Ha a kézbesítési bizonylaton semmilyen problémára vonatkozó fenntartás nem jelenik meg, károkra vonatkozó utólagos reklamációját nem lehet kielégítő módon feldolgozni.

Mindenesetre, ha a Felhasználó a reklamáció mellett dönt, meg kell győződnie róla, hogy a Címzett megőrizte a terméket és annak csomagolását a későbbi felmérés céljából, kivéve, ha a Packlink írásban ezzel ellenkező utasításokat ad. Az áru elérhető kell legyen felülvizsgálat céljából, a kézbesítés eredeti állapotában és a kézbesítési lakcímen. Ha a tételt módosították, megjavították vagy a címkét nem őrizték meg, a reklamációt elutasítjuk.

Késés esetén írásos fenntartást kell benyújtani, amit a feladás kijelölt kézbesítési dátumát követő naptól számított huszonegy (21) napon belül kell elküldeni.

Nem fogadható el semmiféle reklamáció abban az esetben, ha az túllépi a kijelölt határidőket, vagy a Feladó az előzőekben nem tett eleget a jelen szerződés fényében rá háruló kötelezettségeknek.

Végleges elvesztés esetén csak akkor lehet a reklamáció folyamatát elindítani, amikor a Fuvarozócég, raktáraiban tett tüzetes de sikertelen megtalálási kísérlete után, az árut „elveszettnek” nyilvánítja. Ez a keresési és elveszettnek nyilvánítási folyamat a Fuvarozócég részéről általában legtöbb harminc (30) napig tart a várható kézbesítési dátum napjától számítva. A Felhasználó beleegyezik, hogy segít a keresési eljárásokban, és minden tőle igényelt információt biztosít.

A feladás aktív keresési időszakának befejeztével elkezdődik a passzív keresési időszak. Ha a feladást utólag sikerült lokalizálni, arról értesítik a Felhasználót, és utasítást kérnek a kézbesítésre vonatkozóan.

A balesetre vonatkozó bármilyen dosszié továbbítására a Felhasználónak a Kommunikációs csatornáinkat kell igénybe vennie, és mindig arról az e-mail-címről, amelyről a feladást megrendelte.

Amint a Packlink megkapja a reklamációt, igényelni fogja a kárt vagy elvesztést igazoló dokumentumokat: Elengedhetetlen követelmények reklamáció benyújtásához

 1. Elvesztés formanyomtatványa (a reklamáció kézhezvételét lövetően az ügyfélszolgálati részleg biztosít ehhez hozzáférést a Felhasználó számára).
 2. A futár által aláírt szállítólevél a Fuvarozócég részéről (kivételes eseteket kivéve).
 3. A szállított áru kereskedelmi (adásvétel) számlája, vagy vásárlási cédula. Ezeknek az adatoknak mindig meg kell felelniük a Feladóval és a Címzettel, amennyiben az igénylő a Feladótól eltérő személy, írásos nyilatkozatot kell bemutatnia, amelyben részletezi a három fél közötti kapcsolatot.
 4. Törések esetén továbbá fényképeket kell mellékelni az áruról, a külső és belső csomagolásról, illetve annak tartalmáról és a látható sérülésekről (például törött tárolók) abban az állapotban, ahogy az áru megérkezett:
 5. Fénykép a sérült áruról teljes egészében: a fényképnek a kár teljes egészét be kell mutatnia, nem csak egyetlen részletet vagy egy közeli felvételt. Ha a kár nem látható teljes egészében egy általános felvételen, egynél több képet fog kelleni csatolni a tételről, amelyek a kárt teljesen bemutatják. Amennyiben egynél több tétel is megsérült, készítsen egy fényképet, amelyen minden sérült termék látszik egyetlen fényképen.
 6. Fénykép a külső csomagolásról, belefoglalva a Fuvarozócég címkéjét: a fényképen látható kell legyen a feladást lebonyolító fuvarozócég, illetve, hogy a reklamáció megfelel-e a kiválasztott feladásnak. A fényképet mindenképp olyan távolságból kell készíteni, amelyen jól látszik a feladási címke.
 7. Fénykép az áruról a belső csomagolást bemutatva: a fényképnek be kell mutatnia, hogy a felhasznált belső csomagolás megvédte-e a csomag tartalmát a szállítás közben. Egy olyan fénykép, amely az árut a csomagolás belsejében elhelyezve mutatja be, pontosan úgy, ahogy az eredetileg a címzetthez megérkezett.
 8. Károk javítási költségvetése, ha célszerű.
 9. Kár esetén a címzett megjegyzéseit tartalmazó kézbesítési szállítólevél.

A fent említett dokumentumok bármelyikének hiánya esetén a dosszié hiányosnak minősül, és nem lehet továbbítani a reklamációt.

A reklamációval kapcsolatban szem előtt kell tartani a következő pontokat:

 • Az olyan platformokon keresztül történő fizetési vagy bevételezési megerősítések, mint például a Paypal, Catawiki, eBay és más fizetési platformok vagy adásvételre vonatkozó online közzétételek semmilyen esetben sem fogadhatók el számlaként, vagy az áru értékét igazoló bizonylatként.
 • Ha a sérült terméket nem lehetséges megjavítani, ezt a Felhasználónak egy szakértő technikus által megírt dokumentum segítségével kell alátámasztania.
 • A reklamáció benyújtásának pillanatától kezdve az azt benyújtó Felhasználó minden felelősséget vállal a biztosító és a különböző döntőszervek előtt, és bármilyen csalási kísérlet vagy hamis dokumentumok bemutatása esetén a Felhasználó a teljes és kizárólagos felelős minden törvényes és adminisztratív rendelkezés értelmében.

Figyelembe kell venni, hogy a Packlink legtöbb 7 napot vehet igénybe a reklamáció részleteinek ellenőrzéséhez, mielőtt a Felhasználóval felveszi a kapcsolatot, és írásban válaszol neki.

Amint a reklamáció feldolgozás alá kerül, a dokumentumok bemutatásának határideje a következő:

Elveszett áru: az áru felvételétől számított 1 év. Tartalom hiánya: képek az áru kézbesítési dátumától számított 2 hónapon belül. Egyéb dokumentumok: a csomagfelvétel dátumától számított 1 év. Károk: képek az áru kézbesítési dátumától számított 2 hónapon belül. Egyéb dokumentumok: a csomagfelvétel dátumától számított 1 év. Egy elvesztés miatti reklamáció megoldásának határideje 90 nap. Ez a határidő attól a naptól kezdődik, amikor a teljes dosszié eljut a biztosítóhoz.

Kifizetési dokumentum kerül kadásra árunkénti kártérítés és fuvardíjak kifizetése, és a Felhasználónak meg kell adnia banki adatait.

Az áruért kapott kártérítés nem ÁFA-köteles a 37/1992. számú ÁFÁ-ról szóló spanyol törvény 78.31. cikke értelmében. A kifizetés banki átutalással történik.

Megtörténik a fuvardíjak kifizetése, ÁFA belefoglalva. A kifizetés ugyanazon a fizetési eszközön keresztül történik, amellyel a Felhasználó a feladást megrendelte.

Amennyiben Felhasználó részére történt kifizetést követően az árut sikerült visszaszerezni, a Felhasználó köteles visszaszolgáltatni az áru kártérítéséért kapott összeget a Auctane, S.L.U. részére, banki átutaláson keresztül arra a bankszámlára, amelyet az utóbbi fél a Felhasználónak megad. Nem fogadható el reklamáció egy olyan áru kézbesítése miatt, amelynek feladását a Felhasználó a csomagfelvétel megtörténte után törölte, illetve annak leállítását vagy az áru visszatérítését kérte, mivel nem garantálható egy olyan áru visszatérítése a Feladóhoz, amely már szállítás alatt van. Mindazonáltal a Packlink minden tőle telhetőt megtesz, hogy törölje a kézbesítést, ha ezt a Felhasználó igényli. c. Fedezet A biztosítás fedezet kizárólag elvesztés, a kézbesítési szállítólevélben feltüntetett látható sérülések, és nem látható sérülések esetén érvényes, de mindig azzal a feltétellel, ha a szakértői felülvizsgálat igazolja., hogy a károk az áru szállítása közben keletkeztek. i. Fedezet: Áru biztosítása (elvesztés/károk) Minden egyes szolgáltatás tartalmazza a Packlink 13., Maximális felelősségvállalás pontjában leírt fedezetet, kivéve, ha a csomag tartalma szerepel a 7. pont által részletezett listán, azaz olyan Tiltott és/vagy korlátozott tételek, amelyek kizárólag a Felhasználó tudomása és beleegyezése, illetve saját felelőssége mellett utaznak. Minden esetre a reklamáció benyújtásához elengedhetetlen, hogy a Felhasználó megfeleljen a 13.b. pont, Reklamáció módja és határideje sérülés vagy elvesztés esetén előírásainak. Amennyiben a Felhasználó kiegészítő fedezetet igényel (kockázat biztosítva) az áru teljes értékére egészen 2500 euró összegig, akkor azt a rendelés folyamatában jeleznie kell. Kiegészítő fedezet igénylése esetén, az illető fedezet a feladásra vonatkozik, függetlenül a feladásban szereplő csomagok számától. Elvesztés esetén a kártérítés összege a reklamálható érték maximális fedezetének felel meg miután bemutatta a szóban forgó termék értékét igazoló dokumentumokat. A Felhasználó a felelős a bebiztosított mennyiség megadásáért, amelyről igazolást (az áru számlái) kell bemutatnia reklamáció esetén. A biztosítócég alulbiztosításra hivatkozhat abban az esetben, ha a reklamációt benyújtó fél nem biztosította az áru teljes értékét biztosítási fedezetként, az 1980. október 8-i, biztosítási szerződésekre vonatkozó , 50/1980. számú spanyol törvény és annak végrehajtási jogszabályai értelmében: Példa: Elveszett áru: Biztosított összeg: 250 € Veszteség értéke: 341,14 € Az áru valós értéke: 341,14 € Alkalmazandó százalékos arány a biztosított értékre: 73,28 % A kártérítés összege: 183,21 € Sérült áru Biztosított összeg: 300 € Veszteség értéke: 250 € Az áru valós értéke: 600 € A kártérítés összege: 125 € (biztosított összeg x károk összege/áru valós értéke) A kiegészítő fedezet kizárja a használt áruk kárára és/vagy elvesztésére vonatkozó fedezetet. Ilyen áruk alatt azokat a termékeket értjük, amelyek számlázási napja legalább 60 nappal korábbi, kivéve ha hasznát árura vonatkozó kiegészítő biztosítást köt, ahogy az a jelen feltételek 13. pontjában megjelenik. Abban az esetben, amikor az ügyfél olyan feladásra köt kiegészítő biztosítást, amely több csomagból áll, fegyelembe kell vennie, hogy a biztosító csomagonként osztja el az összeget, ami azt jelenti, hogy egy 2 csomagot tartalmazó feladás esetén, amelynek biztosítási fedezete 1000,00 €, az ügyfél tudomásul veszi a maximális fedezet összege csomagonként 500 €. A fedezet minden megrendelt szolgáltatásra érvényes lesz, de kizárólag abban az esetben, ha a szállított áru nem szerepel a Tiltott vagy korlátozott áruk listáján, és a keletkezett károk nem az alkalmatlan csomagolásnak tudhatók be. Utóbbi esetben a felhasználó a rendelés véglegesítésének pillanatában elfogadja, hogy szállítmánya biztosítási fedezet nélkül utazik. A biztosítás szempontjából, látható károk esetén mindenképpen kötelező azt megjegyzésben jelezni a kézbesítési szállítólevélen/PDA-n. Ha a címzett ennek nem tesz eleget a csomag kézhezvételének időpontjában, abból az következik, hogy a Felhasználó felmenti a Fuvarozót és a Packlinket minden felelősség alól. Nem látható kár esetén, az ügyfél azt a kézbesítést követő 7 napon belül kell jelentse. A fedezet csak akkor lesz érvényes, ha a Felhasználó minden szolgáltatása és azok többletdíjainak kifizetését teljesítette. Ha kifizetésre várakozó összegek vannak jelen a reklamáció pillanatában, a Packlink kizárólag a szállítás alapján hatályos jogszabályok korlátai között fog válaszolni a Felhasználónak. ii. Kiegészítő biztosítási fedezet – Használt áru Azok a felhasználók, akik használt árut adnak fel, azaz olyan árut, amely számlájának kelte meghaladja a 60 napot, egészen 500 € összegig terjedő fedezetet igényelhetnek, ehhez a megrendelési folyamat során a „Használt áru” lehetőséget kell kiválasztaniuk. A biztosító minden esetben hitelesített értéknyilatkozatot és értékbizonylatot fog igényelni a kártérítés elfogadása érdekében. iii. Biztonsági fedezet nélküli tételek A következő termékekre, bár szállításuk nem kifejezetten tilos, semmilyen biztosítási fedezet nem érvényes, sem a szállítására vonatkozó belföldi és nemzetközi szabályozások által kiszabott fedezetek, sem pedig a mi feladás árába belefoglalt ingyenes biztosításunk, ezenfelül ezekre nem lehet kiegészítő biztosítási fedezetet igényelni: Biztosítási fedezet nélküli tételek listája. iv. Felhasznált csomagolás A felhasználó a felelős annak garantálásáért, hogy a csomagolás megfelelő legyen az áru szállításához. Nem fogadható el reklamáció olyan áru kapcsán, amely nem alkalmazkodik a Csomagolási útmutatóhoz.

 1. RENDELÉSEK TÖRLÉSE

Minden gyes törlésre irányuló igényt Törlési politikánknak megfelelően kezelünk. Ha a Megrendelő a szolgáltatás kifizetését követően úgy dönt, hogy törölni szeretné a rendelését, akkor fel kell vennie a kapcsolatot a Packlinkkel, és ezt írásban kell közölnie arról az e-mail-címről, amellyel a feladás rendelését végrehajtotta. A Packlink előzetes értesítés nélkül bármikor törölhet minden olyan Felhasználó által rendelt szolgáltatást, aki szerepel az Európai Bizottság által közzétett „Denied Party” listáján (http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm). Az Ügyfélszolgálat minden esetben értesíteni fogja a Felhasználót, hogy rendelése törlésre került. Ha a Feladás törlésére irányuló igényt a Felhasználó azelőtt nyújtja be, hogy a Fuvarozócég megkezdte volna a csomagfelvételi eljárást, a Felhasználó semmilyen kárpótlási összeget nem kell a Packlinknek kifizessen, és a megrendelt szállításnak megfelelő összeget a Packlink a törlési igény kézhezvételétől számított tíz (10) napon belül visszaszolgáltatja a Felhasználónak. Abban az esetben viszont, amikor a Feladás törlésének igénylése azután történik, hogy a Fuvarozócég az árut a feladási helyen már felvette, de még azelőtt, hogy azt a rendeltetési helyen kézbesítette volna, a Packlink semmi esetre sem tudja garantálni a küldemény leállítását és visszatérítését. Továbbá a Felhasználó nem lesz jogosult a megrendelt szállítás összegének visszatérítésére, és őt fogják terhelni a visszatérített áru feladási helyre, vagy a Felhasználó által utólag megadott címre történő visszaszállításának költségei, amiket a Packlink részére kell kifizetnie. A Felhasználó semmi esetre sem törölheti a Feladást azután, hogy az árut a rendeltetési helyen kézbesítették. A megkettőzött feladások törlése minden esetben ingyenes; az a feladás érthető megkettőzöttnek, amely már ki lett fizetve, és amelynek feladási helyre és rendeltetési helyre vonatkozó adatai teljesen megegyeznek a törölni kívánt rendelés adataival. 15. FELELŐSSÉG ALULI MENTESSÉG Késések jelentkezhetnek a szolgáltatások során a következő okokból kifolyólag: Háború, polgárháború, megszállás, államellenség által elkövetett tett, háborúskodás (ha még nem is lett háborúnak kikiáltva), lázadás, felkelés, zendülés, jogellenes hatalomátvétel, rablás, fosztogatás. Ionizáló sugárzás vagy radioaktív szennyezés, radioaktív, mérgező, robbanásveszélyes, veszélyes tulajdonságú körülmények, vagy más nukleáris robbanás és/vagy szuperszonikus sebességgel haladó repülőgépek és más légi eszközök által okozott nyomáshullámok miatt fennálló veszélyek. Sztrájkok, tüntetések, területi, regionális vagy nemzeti ünnepek a csomagfelvétel, a szállítás vagy a kézbesítés helyszínén. Természeti katasztrófák és szélsőséges meteorológiai körülmények, amelyek megakadályozzák az áru szállítását végző járművek közlekedését. Az áru csomagolásának hiánya, elégtelensége vagy helytelen csomagolás. Hiányos információ a csomagfelvétel vagy a kézbesítés elvégzéséhez. Félreeső területekre való feladások úgy belföldi, mint nemzetközi szinten. A valós súlynál és méreteknél kisebb értékekkel megrendelt feladások. A felsorolt pontok által részletezett bármilyen okból történő késés esetén nem lehetséges reklamáció, kártérítés vagy az összeg megtérítésének igénylése. 16. A SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSEK KORLÁTOZÁSA A Packlink bármikor és előzetes értesítés nélkül megtagadhatja a Felhasználó Packlink oldalához való hozzáférését és/vagy megtagadhatja a Felhasználóval folytatott levelezést, ha: a Felhasználó szerepel az Európai Bizottság által közzétett „Denied Party” listán. (http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm) olyan szabályozási vagy jogi módosítás lépett fel, amely korlátozza a Packlink azon képességét, hogy oldalához hozzáférést biztosítson; olyan, a Packlink irányításán kívül álló esemény jelentkezett, amely megakadályozza a Packlinkhez való hozzáférést (többek között például: műszaki nehézségek, kapacitási problémák vagy kommunikációs problémák); a Felhasználó visszaélt a Packlinkkel, vagy cselekedetei ellenszegülnek a jelen Általános feltételek rendelkezéseinek; a Felhasználó nem felel meg a Weboldal Általános feltételeiben és/vagy a Különleges feltételekben felsorolt, rá érvényes, rendelkezések valamelyikének. 17. KIEGÉSZÍTŐ JOGRENDSZER Minden egyes, a jelen Általános feltételekben fel nem tüntetett helyzet esetén a Packlink által biztosított áruszállítási szolgáltatásokat szabályozó belföldi és nemzetközi jogszabályok előírásai érvényesek. 18. HATÁLYOS SZABÁLYOZÁS ÉS BÍRÓSÁG A jelen szerződés a spanyol jogszabályok alá tartozik, és annak rendelkezései érvényesek minden olyan kérdésben, amelyre a jelen szerződés nem tér ki az értelmezés, érvényesség és végrehajtás terén. A felek a Madridi Bíróság hatálya alá tartoznak. Az előző pont alól való kivételként, a felek a Szállítási Döntőszervek előtt jelennek meg, amelyek a spanyol jogszabályok értelmében az olyan jogviták megoldásban illetékesek, amelyeknek értéke nem haladja meg a 15 000 € összeget, és minden esetben akkor, amikor az említett jogviták szárazföldi szállításból következnek. 19. ZÁRADÉKOK KÜLÖNVÁLASZTHATÓSÁGA Ha a jelen Általános feltételekben szereplő bármelyik záradék a törvény értelmében többé nem alkalmazható, az Általános feltételek többi részét vagy többi záradékát ez nem fogja befolyásolni. Hasznos volt ez a cikk? 0/0 személy találta ezt hasznosnak Ha segítségre van szüksége, kérjük, töltse ki az online formanyomtatványt. Vegye fel velünk a kapcsolatot Kapcsolódó cikkek Adatvédelmi politika Legutóbb megtekintett cikkek